Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2019

Alle satser er sat op, men ikke med ret meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra og med den 1. januar 2019. Kørsel foretaget i 2018 skal afregnes med 2018-satsen uanset udbetalingstidspunktet. 

Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på stort set alle arbejdspladser – private såvel som offentlige.
 

Skattefri rejsegodtgørelse

Satserne er forhøjet en lille smule, hvilket nedenstående oversigt viser:

 

2018

2019

Kost, pr. døgn

498,00 kr.

509,00 kr.

Logi, pr. døgn

214,00 kr.

219,00 kr.

25 %-godtgørelse, pr. døgn

124,50 kr.

127,25 kr.

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til de medarbejdere, der er på en rejse af en varighed på mindst 24 timer, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt lidt over 1.000 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Vil arbejdsgiveren ikke udbetale godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse som et ligningsmæssigt fradrag. Det giver dog kun en skattebesparelse på lidt over 3.000 kr. og er dermed mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.
 

Kørepenge

Også satserne for skattefri befordringsgodtgørelse har fået et lille nøk opad:

 

2018

2019

Kørsel op til 20.000 km årligt, bil og motorcykel

3,54 kr.

3,56 kr.

Kørsel ud over 20.000 km

1,94 kr.

1,98 kr.

Sats for cykel, knallert og scooter pr. km

0,53 kr.

0,53 kr.

En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2019 få udbetalt 53.400 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse. Det er 300 kr. mere end i 2018. Godtgørelse for kørsel i december, der udbetales i januar, skal afregnes med 2018-satsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.