Moms ved salg af gavekort – nye regler udskudt til 1. juli 2019

Folketinget har vedtaget de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (gavekort). I sidste øjeblik blev ikrafttrædelsestidspunktet ændret sådan, at de nye regler nu først har virkning fra den 1. juli 2019.

Hidtil har hovedreglen været, at der først har skullet betales moms ved indløsningen af et gavekort. Momspligten har dermed sjældent påhvilet den virksomhed, der har udstedt gavekortet.

Reglen har endvidere betydet, at der normalt ikke er betalt moms af de mange gavekort, der aldrig indløses, fordi indehaveren enten har glemt eller mistet det. Det har været til stor økonomisk fordel for de virksomheder, som har tjent på de ikke-indløste gavekort, da de har kunnet nøjes med at betale indkomstskat af gevinsten.

Efter de nye regler skal der betales moms allerede ved udstedelsen af et gavekort, hvis dette udelukkende kan bruges her i landet og udelukkende til betaling af momspligtige varer og/eller ydelser. Begge betingelser skal være opfyldt. 

Flytningen af tidspunktet for momspligten betyder, at der nu i de fleste tilfælde vil skulle afregnes moms af salget, uanset om gavekortet nogensinde bliver indløst. I de tilfælde, hvor dette ikke sker, bliver gevinsten dermed markant mindre.

Oprindeligt var det planen, at de nye regler skulle træde i kraft til nytår, men i sidste øjeblik blev ikrafttrædelsestidspunktet ændret. Ifølge den vedtagne lov får reglerne nu først virkning for gavekort, der udstedes fra og med mandag den 1. juli 2019. 

Udskydelsen giver de berørte virksomheder lidt længere tid til at klare de systemmæssige udfordringer, som de nye regler giver. Se i denne forbindelse denne artikel fra Depechen 2018, nr. 24, om konsekvenserne af regelændringen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.