Moms på gavekort – nye regler fra nytår

Det kommer til at koste erhvervslivet dyrt, når der fra nytår i højere grad end nu vil skulle afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekort, fordi nettoindtægterne fra ikke-indløste gavekort derved falder betragteligt.

Efter de gældende regler skal der først betales moms ved indløsningen af et gavekort (vouchers) – herunder smartboxes og lignende – når indløsningen kan ske i flere forskellige butikker, der ikke er ejet af udstederen af gavekortet.

Nye regler

Med virkning for gavekort, der udstedes fra den 1. januar 2019, ændres reglerne derhen, at der nu altid skal afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekortet, hvis dette udelukkende kan bruges her i landet og udelukkende til betaling af momspligtige varer og/eller ydelser. Begge betingelser skal være opfyldt.

Et dansk supermarked skal således stadig ikke betale moms ved udstedelsen af gavekort, hvis dette ud over almindelige dagligvarer også kan bruges til betaling af aviser og frimærker, der er momsfrie. Der skal heller ikke betales moms ved udstedelsen af et gavekort til et hotelophold, hvis gavekortet både kan bruges på hoteller i Danmark og i udlandet. 

Derimod skal fx biografer og teatre fremover betale moms ved udstedelsen af gavekort, der kun kan anvendes til køb af billetter. Tilsvarende gælder sælgere af gavekort til forskellige oplevelser i Danmark, da sådanne normalt ikke er fritaget for moms.

Overgangsproblemer

Overgangen til de nye regler kommer til at give en række systemmæssige udfordringer til virksomhederne. Først og fremmest til de virksomheder, der modtager gavekort. De skal således i en årrække kunne håndtere både gavekort, der er udstedt efter såvel gamle som nye regler.

For gavekort udstedt før 1. januar 2019 skal de nemlig afregne moms af det salg, der betales med gavekortet, mens det modsatte vil være tilfældet for salg, der betales med gavekort udstedt efter skæringsdatoen. Udstedere af gavekort vil formentlig skulle ændre tekstningen på disse i konsekvens af de nye regler.

Store konsekvenser

Det er en kendt sag, at mange gavekort aldrig bliver udnyttet, fordi de glemmes eller bortkommer og derfor til sidst forældes. I flere medier har det været nævnt, at vi årligt mister gavekort for mere end 2 milliarder kroner.

For gavekort, hvor der ikke er afregnet moms ved udstedelsen, har udstederen hidtil kunnet nøjes med at betale selskabs- eller virksomhedsskat med 22 % af indtægten af de ubenyttede gavekort. Fremover skal momsen altså betales med det samme, mens der kun skal betales indkomstskat af det resterende beløb.

Hvis det lægges til grund, at der årligt forældes ikke-momsbelagte gavekort til en værdi af 500 mio. kr., vil omlægningen samlet koste butikkerne 78 mio. kr. årligt, fordi de hidtil har kunnet nøjes med at betale indkomstskat med 110 mio. kr. (22 % af 500 mio. kr.), men fremadrettet skal betale moms med 100 mio. kr. (20 % af 500 mio. kr.) og indkomstskat med 88 mio. kr. (22 % af 400 mio. kr.).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.