Måske håb om mere rimelig firmabilbeskatning af elbiler

Skattereglerne for firmabiler er fra en tid, hvor der ikke fandtes elbiler, og brugerne af sådanne er derfor reelt udsat for en negativ forskelsbehandling. Og det endda selvom de hjælper med at nedsætte CO2-udslippet. 

Beskatningsgrundlaget for firmabiler udfindes på grundlag af bilens nyvognsværdi eller på grundlag af købsprisen, hvis bilen ved anskaffelsen er over 3 år. Derimod er bilens driftsudgifter, herunder til brændstof, uden betydning for beskatningen af brugeren. Brugere af elbiler tilgodeses derfor ikke, selvom drivmidlet til deres biler er væsentligt billigere end til konventionelle biler.

Og hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning af en ladestander på medarbejderens bopæl, skal værdien af dette indgå i beskatningsgrundlaget. Det fastslog Skatterådet i en afgørelse fra 2015. I praksis betyder det for de fleste en merskat på knap 100 kr. om måneden i de første 36 måneder, hvis brugeren betaler topskat, og der er tale om en bil med et beskatningsgrundlag på over 300.000 kr. 

Merskatten lyder måske ikke af så meget, men ifølge afgørelsen – som du kan læse mere om i denne artikel – skal medarbejderen endvidere beskattes af værdien af selve standeren, hvis arbejdsgiveren lader denne stå, når medarbejderen fratræder sin stilling eller ikke længere har en elbil som firmabil. Samlet kan regningen derfor godt løbe op.

Betaler medarbejderen selv for opladning af firmabilen på privatadressen, kan han eller hun endvidere kun få godtgjort udgiften uden beskatning, hvis det kan dokumenteres, at strømmen ikke er brugt til andet.

Nu skal Folketingets Skatteudvalg se på sagen

Den negative forskelsbehandling af dem, som har en elbil som firmabil, er selvsagt ikke fremmende for udbredelsen af disse, hvilket ellers nok kunne være hensigtsmæssigt, fordi de bidrager til nedsættelsen af CO2-udslippet.

En gruppe af landets større virksomheder har derfor med Novo Nordisk og Ørsted i spidsen rettet henvendelse til Folketingets Skatteudvalg med forslag om en modernisering af firmabilreglerne. Dels ved i højere grad at lade bilernes CO2-udledning eller brændstofforbrug være bestemmende for beskatningsgrundlaget, og dels ved at sidestille arbejdsgiverbetalte ladestandere med ekstraudstyr, som ikke skal indgå i grundlaget. 

I BDO tilslutter vi os forslaget, som formentlig ville kunne gennemføres uden noget større provenutab for statskassen. Det bliver derfor interessant at se, hvad der kommer ud af behandlingen af forslaget i udvalget, herunder at se, hvad skatteministeren mener om dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.