Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Elbil som firmabil

17 juni 2015

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at udgifterne til installering af en ladestander på medarbejderens bopæl skal indgå i beskatningsgrundlaget for firmabilen.

Antallet af elbiler vokser med stor hast, og interessen for at bruge dem som firmabiler er markant.

Den helt store udfordring ved elbiler er som bekendt det jævnlige behov for opladning af bilens batteri. Etablering af en ladestander på bopælen er derfor en stor fordel. Skatterådet har i en ny afgørelse taget stilling til de skattemæssige konsekvenser heraf, når det er en arbejdsgiver, der bekoster installeringen.

Skatterådet fastslog indledningsvis, at elektricitet til opladning af en elbil ikke skal beskattes særskilt, hvis der er tale om en firmabil, som helt eller delvist bruges til privat kørsel, og arbejdsgiveren betaler alle udgifter. Udgiften til strøm er en driftsomkostning, som er dækket af den almindelige firmabilbeskatning.

Hvis bilen oplades fra en stander på medarbejderens bopæl, kan udgiften til elektricitet dog kun dækkes skattefrit af arbejdsgiveren, hvis standeren er udstyret med et specialstik, som kun kan anvendes til opladning af elbiler.

For så vidt angår udgifterne til opstilling af en ladestander hos medarbejderen – hvilke udgifter normalt beløber sig til 5.000 – 10.000 kr. – fastslog Skatterådet, at disse ikke kan anses for dækket af firmabilbeskatningen, og at værdien af standeren tillige med udgifterne til opstilling og tilslutning af denne skal indgå i (altså tillægges) beregningsgrundlaget for firmabilen.

I praksis vil det for de fleste betyde en månedlig merskat på knap 100 kr. i de første 36 måneder, hvis brugeren betaler topskat, og der er tale om en bil med et beskatningsgrundlag på over 300.000 kr.

Skatterådet tog også stilling til, hvorledes der skal forholdes, hvis arbejdsgiveren forærer ladestanderen med tilhørende installationskabler og elgruppe til medarbejderen, når denne fratræder sin stilling eller ikke længere får en elbil stillet til rådighed for privat kørsel.

I så fald skal medarbejderen beskattes af værdien af udstyret. Rådet fastslog i denne forbindelse, at denne værdi som udgangspunkt er det beløb, som det ville koste at få installeret standeren, medmindre der kan dokumenteres en nedslidning af denne.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.