Ingen nåde hvis frivillig selskabsskat ikke forhåndsanmeldes

Selvom det forekommer håbløst gammeldags og dybt urimeligt, er der ikke noget at gøre. Et selskab, der foretager frivillig indbetaling af acontoskat, får pengene tilbage, hvis indbetalingen ikke på forhånd er indberettet til SKAT. 

Selskaber og fonde kan supplere deres ordinære acontoskattebetalinger med frivillige indbetalinger af indkomstskat, hvis de har udsigt til restskat for det pågældende år. Herved undgår de at skulle betale et relativt dyrt restskattetillæg. Den mulighed benytter langt de fleste sig af. For indkomståret 2017 blev der således indbetalt hele 47 mia. kr. i frivillig acontoskat.

Frivillige indbetalinger kan enten foretages sammen med de ordinære acontoskatterater den 20. marts og den 20. november eller den 1. februar i det efterfølgende år. Langt de største beløb indbetales i november. Se nærmere herom i denne artikel.

Ifølge reglerne skal en frivillig indbetaling af acontoskat på forhånd angives til SKAT via TastSelv Erhverv. Sker dette ikke, vil SKAT enten afskrive indbetalingen på gammel gæld eller tilbagebetale pengene. Og der består ingen dispensationsmulighed. Det har Landsskatteretten fastslået i en nylig offentliggjort afgørelse.

Det uheldige selskab

Sagen handlede om et selskab, der den 21. november 2016 – datoen for seneste rettidige indbetaling af den anden ordinære selskabsskatterate for indkomståret 2016 – indbetalte 14 mio. kr. i frivillig acontoskat. På grund af en fejl hos selskabet blev indbetalingen ikke angivet på forhånd.

Selskabet havde ikke nogen gammel gæld til SKAT, som derfor under normale omstændigheder ville have returneret pengene i løbet af få dage. Det skete imidlertid ikke på grund af en fejl hos SKAT.

Hvis SKAT havde returneret pengene umiddelbart, havde selskabet haft mulighed for at anvende pengene til en frivillig indbetaling den 1. februar 2017, men SKAT blev først klar over sin egen fejl en måned senere og returnerede derfor først pengene den 7. marts 2017 med tillæg af renter på grund af den for sene tilbagebetaling.

For selskabet var tilbagebetalingen imidlertid ingen fordel, og selskabet anmodede derfor om, at indbetalingen i november blev godskrevet som den frivillige indbetaling, som den var ment som.

Landsskatteretten fastslog imidlertid, at reglerne ikke giver mulighed for dispensation fra fristen for angivelse af frivillige indbetalinger af acontoselskabsskat i TastSelv. Heller ikke selvom SKAT begår fejl. Landsskatteretten tilføjede herved, at kravet om indberetning tydeligt fremgik af det brev, som SKAT havde sendt til selskabet om opkrævning af acontoskat for 2016, og at selskabet selv havde haft mulighed for at kontrollere og opdage, at indbetalingen i november ikke var angivet i TastSelv Erhverv.

Kommentar

Vi er ikke overraskede over afgørelsen. Derimod er vi stærkt forundrede over, at der ikke for længst er fundet en løsning på problemet. I en tid hvor der laves digitale løsninger for alt, kan det undre, at noget så simpelt som frivillig indbetaling af skat – noget som alle burde være glade for – hvert år skal koste selskaber både tid og penge, fordi systemerne hos SKAT ikke kan håndtere en indbetaling, hvis denne ikke er indberettet på forhånd.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.