Ikke håndværkerfradrag for maling af udhæng, vindskeder mv.

Der kan ikke opnås håndværkerfradrag for udgifter til maling af tag, hvilket SKAT fortolker til ikke kun at omfatte tagbeklædningen som sådan, men også udhæng, vindskeder og sternbrædder. 

I Depechen 2018, nr. 9, bragte vi en artikel om de netop vedtagne regler for håndværkerfradraget for i år og for fremtiden. I artiklen opregnede vi de typer af arbejder, der berettiger til fradrag. Vi anførte i den forbindelse, at der kan opnås fradrag for udgifter til arbejdsløn til udvendigt malerarbejde i form af maling af udhæng, vindskeder, sternbrædder, døre, vinduer og vægge, men ikke af tag.

Det med ”udhæng, vindskeder og sternbrædder” skrev vi for egen regning. Fordi vi anså det for givet, at det forholdt sig sådan. Umiddelbart efter publiceringen af artiklen blev vi imidlertid kontaktet telefonisk af SKAT, som oplyste, at de fortolker reglerne sådan, at udhæng, vindskeder og sternbrædder skal anses for en del af taget. Maling af disse berettiger derfor – ifølge SKAT – ikke til fradrag, uanset at der intet oplyses herom under beskrivelsen af reglerne på skat.dk.

Der findes ingen afgørelser om spørgsmålet, ligesom der ikke i lovens forarbejder kan findes støtte for synspunktet. Når SKAT ikke desto mindre er nået frem til denne konklusion, skyldes det en opfattelse af, at udhæng, vindskeder og sternbrædder i bygningsmæssig forstand anses for en del af taget.

Efter vores opfattelse kunne SKAT lige så vel have fortolket sig frem til, at ”tag” kun omfatter den ydre tagbeklædning som sådan, hvilket måske endda ville have været mere i overensstemmelse med tanken med reglerne, men vi respekter naturligvis holdningen hos SKAT og har i konsekvens heraf ændret teksten i webudgaven af vores artikel.

Når det gælder udvendigt malerarbejde, kan der således indtil videre kun opnås fradrag for udgifter til maling af døre, vinduer og vægge. Ikke til maling af tag, herunder altså udhæng, vindskeder og sternbrædder. Denne praksis vil være gældende, indtil Skatterådet, Landsskatteretten eller domstolene eventuelt måtte fastslå noget andet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.