Sådan er de nye regler for håndværkerfradrag

Folketinget har nu vedtaget de nye regler for service- og håndværkerfradrag. Syv typer af istandsættelsesarbejder og ydelser er pillet af listen over det, der giver ret til fradrag. Der er kun en enkelt nyhed på listen. 

I den nyligt vedtagne lov er der ikke ændret i de overordnede regler. Der kan stadig fratrækkes op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hus og have og op til 12.000 kr. for udgifter til håndværkerbistand til istandsættelse af boligen mv. Dog bliver disse beløbsgrænser fremover som noget nyt reguleret hvert år. 

Og det er stadig kun udgifter til arbejdsløn inklusive moms, som kan fratrækkes, ligesom ægtefæller også fremadrettet har hvert sit fradrag, uanset hvem af dem der har betalt regningen. 

Hjælp i hus og have

Der er ikke ændret i de typer af hjælp, der giver ret til fradrag for op til 6.000 kr., og som består af fire typer:

 1. Rengøringshjælp, hvilket også omfatter hjælp til vask og strygning
 2. Vinduespudsning både indvendigt og udvendigt
 3. Børnepasning, herunder hjælp til aflevering i og afhentning fra institutioner
 4. Almindeligt havearbejde – græsslåning, lugning, klipning af hæk og beskæring af buske og træer - samt snerydning

Istandsættelsesarbejder mv.

Følgende typer af arbejder er videreført uændret og giver derfor også fremadrettet ret til fradrag indenfor rammen på de 12.000 kr.:

 1. Isolering af tag, ydervægge og gulve
 2. Udskiftning af vinduer og døre, alternativt kun glas i samme
 3. Udvendigt malerarbejde, herunder af  døre, vinduer og vægge, men ikke af tag
 4. Installation/udskiftning af varmeanlæg, -pumper-, -styringsanlæg, ventilations-anlæg, fjernvarmeunits samt solfangere/-celler og hustandsvindmøller
 5. Visse kloakarbejder og dræn
 6. Forbedring af skorstene
 7. Afmontering af brændeovne
 8. Tilslutning til bredbånd
 9. Radonsikring

En enkelt nyhed
I den vedtagne lov er der en enkelt nyhed på positivlisten. Fremover kan udgifter (arbejdsløn) til installation af tyverialarmer fratrækkes under håndværkerfradraget.

Disse syv typer giver ikke længere ret til fradrag
Følgende typer af ydelser er taget af listen og giver altså ikke længere ret til fradrag:

 1. Installation/udskiftning af anlæg til intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 2. Solafskærmning af vinduer og glasdøre 
 3. Sikring mod oversvømmelse
 4. Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 5. Ladestik til elbiler
 6. Energirådgivning
 7. Fjernelse af asbest, PCB og bly

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.