Forskerskatten er hævet til 27 %

Med virkning fra nytår er den særlige forskerskat – som ikke kun gælder for forskere, men også for sportsfolk m.fl.  hævet fra 26 % til 27 %. Til gengæld kan man nu være omfattet af ordningen i syv år mod tidligere kun i fem år.

Lige før jul vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af blandt andet den særlige forskerskatteordning, der trods navnet ikke kun gælder for forskere, men også for højtlønnede, der kommer her til landet for at arbejde i en kortere årrække.

Ændringerne består på den ene side i en forlængelse af den periode, som man kan være omfattet af ordningen i, fra fem til syv år, og dels af en forhøjelse af selve skattesatsen fra 26 % til 27 %. Ændringerne koster ifølge lovforslaget ikke statskassen en krone. Det er således brugerne af ordningen, som selv finansierer forlængelsen.

Den forhøjede skattesats gælder for alle dem, der er omfattet af ordningen fra 1. januar 2018. Også dem som kun skal være her i en periode på mindre end det maksimale. Det er vigtigt, at arbejdsgivere, som har medarbejdere omfattet af ordningen, sikrer sig, at der allerede i lønnen for januar måned indeholdes kildeskat med den rigtige sats. SKAT udsender først senere på måneden informationsbreve til arbejdsgiverne.

Forhøjelsen af skattesatsen betyder, at den samlede skat nu udgør 32,84 %, idet personer omfattet af forskerskatteordningen også betaler arbejdsmarkedsbidrag med 8 %.

At de nye regler gælder fra 2018 betyder, at personer, der ved udgangen af 2017, allerede havde været omfattet af reglerne i fem år, ikke kan forlænge deres brug af ordningen med to år. 

Du kan læse mere om reglerne i denne artikel fra vores Viden-Om-serie, herunder om vederlagskravet og dettes sammensætning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.