27 pct. beskatning

En skat på kun 27 % lyder som utopi for de fleste, men det er faktisk, hvad Danmark tilbyder visse højtlønnede, der i kortere perioder arbejder her i landet.

En medarbejder kan være undergivet 27 % beskatning i 84 måneder. Der er intet til hinder for, at medarbejderen i perioden kan skifte arbejdsgiver, men skiftet skal i givet fald ske på en sådan måde, at der højst er en pause på 1 måned mellem de to ansættelsesforhold.

Der ses bort fra barselsperioder med nedsat løn, hvilket tidligere har kunne diskvalificere fra fortsat at være omfattet af forskerordningen. Bemærk dog, at barselsperioden ikke forlænger perioden med forskerbeskatning.

Der er intet til hinder for, at medarbejderen efter de 84 måneder med 27 % beskatning kan blive i Danmark og overgå til beskatning efter de almindelige regler. Det vil sige med højere skattesatser. I sådanne tilfælde, hvor opholdet forlænges ud over 7 år, sker der altså ingen efterbeskatning af indkomsten i den første periode.

Læs mere om de andre betingelser for valg af denne ordning ved at downloade publikationen via formularen nedenfor.