Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Viden om - skat og moms:

27 pct. beskatning

10 januar 2020

Annie Baare , Director, Skat |

En skat på kun 27 % lyder som utopi for de fleste, men det er faktisk, hvad Danmark tilbyder visse højtlønnede, der i kortere perioder arbejder her i landet.

Betingelser for valg af ordningen

1. Minimumsløn
Vederlaget i penge skal udgøre mindst 68.100 kr. hver måned som et gennemsnit hen over året. Beløbet er efter fradrag af medarbejderens pensionsbidrag indbetalt af arbejdsgiveren. Hvis medarbejderen skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark, skal minimumslønnen udgøre 68.100 kr. efter fradrag af obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Hvis medarbejderens månedsløn ikke udgør 68.100 kr., kan kravet - i visse situationer - opfyldes ved, at medarbejderen opnår en bonus fx 1 gang om året, således at den gennemsnitlige månedsløn inklusive bonussen kommer op på minimumskravet. Værdi af fri bil og indskud på en 53A-pensionsordning indgår ved opfyldelse af minimumskravet.

Det særlige krav til størrelsen af lønnen gælder ikke for forskere.

2. Perioden med 27 % beskatning
En medarbejder kan være undergivet 27 % beskatning i 84 måneder. Der er intet til hinder for, at medarbejderen i perioden kan skifte arbejdsgiver, men skiftet skal i givet fald ske på en sådan måde, at der højst er en pause på 1 måned mellem de to ansættelsesforhold.

Der ses bort fra barselsperioder med nedsat løn, hvilket tidligere har kunne diskvalificere fra fortsat at være omfattet af forskerordningen. Bemærk dog, at barselsperioden ikke forlænger perioden med forskerbeskatning.

Der er intet til hinder for, at medarbejderen efter de 84 måneder med 27 % beskatning kan blive i Danmark og overgå til beskatning efter de almindelige regler. Det vil sige med højere skattesatser. I sådanne tilfælde, hvor opholdet forlænges ud over 7 år, sker der altså ingen efterbeskatning af indkomsten i den første periode.

3. Arbejdsgiveren
Arbejdsgiveren skal enten være fuldt eller begrænset skattepligtig her til landet. En udenlandsk virksomhed, der udøver virksomhed via en filial eller fast driftssted i Danmark, er begrænset skattepligtig her til landet.

Hent hele publikationen