Viden om - skat og moms:

27 pct. beskatning

21 januar 2022

Morten Neumann Jørgensen, Senior Manager, Skat |
Tanja Stocholm, Director, Skat |

En skat på kun 27 % lyder som utopi for de fleste, men det er faktisk, hvad Danmark tilbyder visse højtlønnede, der i kortere perioder arbejder her i landet.

Betingelser for valg af ordningen

1. Minimumsløn

Vederlaget i penge skal udgøre mindst 70.400 kr. hver måned som et gennemsnit hen over året. Beløbet er efter fradrag af medarbejderens pensionsbidrag indbetalt af arbejdsgiveren. Hvis medarbejderen skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark, skal minimumslønnen udgøre 70.400 kr. efter fradrag af obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Hvis medarbejderens månedsløn ikke udgør 70.400 kr., kan kravet - i visse situationer - opfyldes ved, at medarbejderen opnår en bonus fx 1 gang om året, således at den gennemsnitlige månedsløn inklusive bonussen kommer op på minimumskravet. Værdi af fri bil og indbetalinger på en 53A-pensionsordning indgår ved opfyldelse af minimumskravet.

Det særlige krav til størrelsen af lønnen gælder ikke for forskere.

2. Perioden med 27 % beskatning

En medarbejder kan være undergivet 27 % beskatning i 84 måneder. Der er intet til hinder for, at medarbejderen i perioden kan skifte arbejdsgiver, men skiftet skal i givet fald ske på en sådan måde, at der højst er en pause på 1 måned mellem de to ansættelsesforhold.

Der ses bort fra barselsperioder med nedsat løn, hvilket tidligere har kunne diskvalificere fra fortsat at være omfattet af forskerordningen. Bemærk dog, at barselsperioden ikke forlænger perioden med forskerbeskatning.

Der er intet til hinder for, at medarbejderen efter de 84 måneder med 27 % beskatning kan blive i Danmark og overgå til beskatning efter de almindelige regler. Det vil sige med højere skattesatser. I sådanne tilfælde, hvor opholdet forlænges ud over 7 år, sker der altså ingen efterbeskatning af indkomsten i den første periode.

3. Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal enten være fuldt eller begrænset skattepligtig her til landet. En udenlandsk virksomhed, der udøver virksomhed via en filial eller fast driftssted i Danmark, er begrænset skattepligtig her til landet.

Hent hele publikationen