Firmabilbeskatning af elbiler – regeringens forslag

Kan regeringen skaffe flertal for sin klimaplan, vil der givetvis blive mange flere firmabilejere, som vil vælge en elbil eller en plug-in hybridbil som firmabil. Skatteincitamentet til at gøre det bliver nemlig markant.

Regeringen fremlagde for nylig et såkaldt klima- og luftudspil, der på sigt skal give renere luft og medføre mindre belastning af klimaet. I et hjørne af udspillet var der gode nyheder til den del af firmabilfolket, der kører i elbiler eller i plug-in hybridbiler. Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, kan de nemlig se frem til lempelser på to punkter:

  1. Registreringsafgiftsreglerne vil blive ændret derved, at en ellers besluttet indfasning af en højere afgift vil blive udskudt til 2021 samtidig med, at bundfradraget forhøjes. Ændringen vil medføre prisfald på alle typer af grønne biler og helt fritage elbiler op til 400.000 kr. (inklusive moms) for afgift.
  2. Beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (el- og plug-in hybridbiler) vil i perioden 2019 – 2022 blive reduceret med 30.000 kr. Først og fremmest som incitament til at vælge sådanne biler som firmabiler, men nok også for at imødekomme kritikken af den negative forskelsbehandling, som brugere af elbiler i dag er udsat for, jf. denne artikel fra Depechen 2018, nr. 10.

Hvad betyder det i praksis?

For dem, der har en el- eller en plug-in hybridbil som firmabil, vil begge tiltag have en positiv effekt, idet beskatningsgrundlaget for en nyere en af slagsen i dag beregnes som 25 % af de første 300.000 kr. af nyvognsværdien og som 20 % af den overskydende del. Hertil lægges et beløb svarende til 150 % af den årlige ejerafgift, der for elbiler beregnes med samme afgiftssatser som for benzinbiler.

En reduktion af nyvognsværdien som følge af lavere registreringsafgift vil sammen med det særlige fradrag på 30.000 kr. medføre mærkbare nedsættelser af firmabilskatten.

For en ny BMW i3, som anskaffes efter nytår, vil beskatningsgrundlaget således falde med 35.000 kr., mens det for en ny Tesla Model S vil falde med 70.600 kr. 

Hvis brugeren af firmabilen betaler topskat, vil nedsættelsen derfor medføre en årlig skattebesparelse på henholdsvis knap 20.000 kr. (BMW) og knap 40.000 kr. (Tesla). Det sidste lyder måske af meget, men det skal sammenholdes med, at firmabilskatten for en Tesla Model S selv efter nedsættelsen kommer til at ligge tæt på 120.000 kr. årligt. 

Der er endnu ikke fremsat noget lovforslag om ændringerne, og dette vil ifølge ministeriets pressetjeneste i øvrigt først ske, når der foreligger en politisk aftale om disse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.