Skatten på visse fondsuddelinger er sat ned

Modtagere af ikke-almennyttige uddelinger fra fonde skal nu kun betale skat af 80 % af legatet. Marginalskatten på sådanne uddelinger falder derfor til ca. 42 %. Til gengæld kan fonden ikke længere opnå skattefradrag for uddelingen.

Folketinget vedtog i sidste uge det lovforslag, som skatteministeren fremsatte tilbage i oktober måned sidste år, om at ophæve fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål mod til gengæld at sænke skatten af sådanne uddelinger hos modtagerne. Vi omtalte forslaget i en artikel i Depechen 2017, nr. 21.

Forslaget er vedtaget stort set som fremsat. Dog besluttedes det undervejs at friholde såkaldte hjælpe- og understøttelsesfonde fra fradragsbegrænsningen. Til gengæld vil uddelinger fra sådanne også fremover være skattepligtige i sin helhed for modtagerne.

Ikrafttrædelsestidspunktet blev også ændret fra 1. januar 2017 til 1. juli 2017. Loven har virkning for uddelinger, som fondene har besluttet den 5. oktober 2016 eller senere. Dog vil fonde i det regnskabsår, hvori datoen den 5. oktober 2016 indgår, kunne fradrage uddelinger til ikke-almennyttige formål op til et beløb svarende til fondens uddelinger af denne art i indkomståret 2014. Det vil især komme de fonde, som først træffer beslutning om uddelinger sidst på året – typisk i november eller december måned – til gode.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.