Private investorers tab på ikke-børsnoterede aktier

I modsætning til tab på børsnoterede aktier kan skatteværdien af private investorers tab på ikke-børsnoterede aktier modregnes i skat af anden indkomst, fx lønindkomst. Desværre er reglen ukendt for mange.

Et stort antal private køber i disse år anparter eller aktier i lokale start ups eller vækstvirksomheder. Mange gør det selvfølgelig i håb om at tjene penge på investeringen, men endnu flere gør det bare for at støtte et godt initiativ. De ved godt, at der er en vis risiko for, at investeringen ender med et tab. Sker dette, kan der dog søges trøst i det faktum, at skatten dækker en del af tabet, hvis ellers man husker at give SKAT besked om dette. Desværre er det langt fra alle, der gør det, fordi kun få kender reglen.
 

Det siger loven

I modsætning til tab på børsnoterede aktier, som kun kan modregnes i gevinster på tilsvarende aktier, så kan tab på ikke-børsnoterede aktier i princippet modregnes i alle andre former for indkomst, herunder også i lønindkomst. Modregningen sker dog ikke direkte, men ved at modregne skatteværdien af tabet i skatten af den øvrige indkomst.

Skatteværdien udregnes som 27 % af de første 51.700 kr. (2017-niveau) og 42 % af den overskydende del. Altså med samme procenter som gælder for positiv aktieindkomst (gevinster). For ægtefæller er bundgrænsen det dobbelte. Den høje skatteværdi for tab indtræder derfor for ægtefæller først, når tabet er over 103.400 kr.

Har du tabt 10.000 kr. på en investering i en ikke-børsnoteret virksomhed, dækker skatten dermed 2.700 kr. Har du tabt 80.000 kr., dækker skatten 25.845 kr., hvis du er ugift. Er du gift, dækker skatten kun 21.600 kr.

Fradraget kommer ikke automatisk. Det opnås kun, hvis tabet indberettes til SKAT i felt 67 på årsopgørelsen. Husk at sætte et minustegn foran beløbet.
 

Dyrt ikke at kende reglerne

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en kendelse om en privat investor, der i 2008 investerede 2.000.000 kr. i et ikke-børsnoteret selskab. I 2010 solgte han aktierne for 650.000 kr. og konstaterede derved et tab på 1.350.000 kr. ved investeringen.

I selvangivelsen for 2010 indberettede investoren tabet som en del af et tab på børsnoterede aktier. Denne fejl blev først opdaget i oktober 2014, hvor investoren bad SKAT om genoptagelse af hans skatteansættelse for 2010, men da var det for sent.

SKAT afslog anmodningen med den begrundelse, at fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2010 udløb den 1. maj 2014, og at det var investorens eget ansvar, at tabet ikke var indberettet korrekt. Landsskatteretten stadfæstede afgørelsen.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.