SKAT strammer skruen overfor skattefrie kantineordninger

SKAT har endnu en gang fastslået, at en kantineordning ikke er skattefri for medarbejderne, hvis de modtager 2 måltider hver dag på jobbet og kun betaler et beløb herfor svarende til den sats, som SKAT selv har fastsat.

De lønmodtagere, som på jobbet hygger sig med at spise en hjemmesmurt madpakke, bliver færre og færre. Mange henter i stedet mad ude i byen eller tilmelder sig en madordning på jobbet, hvis dette er muligt. Antallet af virksomheder med madordninger for medarbejderne synes derfor at være stigende. Og flere steder omfatter madordningen ikke længere kun et enkelt måltid. Især er det blevet populært at udvide den traditionelle frokostordning med en morgenmadsordning. Det kan give skattemæssige udfordringer.

Det siger skattereglerne

Tilbage i 2010 udsendte SKAT et styresignal, hvori de fastslog, at en kantineordning normalt ikke udløser beskatning hos medarbejderne, hvis blot de betaler et beløb på 15 kr. om dagen for maden. Dog 20 kr., hvis der serveres andet end postevand til maden.

Satserne gælder ikke, hvis maden har karakter af luksusmad, men styresignalet rummer ikke definition af, hvad der skal forstås herved. I en konkret sag fra sidste år godkendte SKAT en kantineordning, hvor medarbejdernes egenbetaling var højere end de af SKAT fastsatte satser, men ikke i nærheden af at kunne dække arbejdsgiverens faktiske udgifter til kantineordningen. Du kan læse en nærmere omtale af afgørelsen i denne artikel.

Ny afgørelse

Allerede i afgørelsen fra sidste år blev det anført, at reglerne i princippet kun gælder ved indtagelse af et enkelt måltid på jobbet. Det er nu præciseret i en helt ny afgørelse. Den omhandler en virksomhed med næsten 700 ansatte, hvoraf de fleste har arbejdstider, der betyder, at de spiser enten morgenmad og frokost eller frokost og aftensmad på jobbet.

SKAT fastslog, at virksomheden ikke kunne etablere en kantineordning baseret på de af SKAT fastsatte satser, men omregnet til et fast månedligt beløb ud fra beregninger af medarbejdernes gennemsnitlige fravær på grund af ferie og sygdom mv. Dels fordi SKAT ikke accepterer, at der ved sådanne beregninger tages højde for sygefravær, men først og fremmest fordi reglerne ikke kan anvendes, hvis der fast indtages 2 måltider på jobbet.

Kommentar

I stedet for at efterlade virksomhederne i et håbløst vakuum, i forhold til hvad de skal gøre, hvis de på den ene side ønsker at etablere en kantineordning, der opfylder medarbejdernes behov, og som på den anden side kan håndteres på en enkel måde, ville det være ønskeligt, hvis SKAT selv tog initiativ til en marginal forhøjelse af satserne mod til gengæld at give virksomhederne enklere regler for månedsvis betaling og frit spil i forhold til, hvor mange måltider ordningen skal omfatte.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Er du ansvarlig for kantineordningen i dit firma, og ønsker du en vurdering af dennes robusthed i forhold til skattereglerne, så udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.