Privat kørsel i varebiler på gule plader

Lovlig privat kørsel i en varebil på gule plader, hvor momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, forudsætter, at der er købt et dagsbevis, men det er stadig SKAT, der skal bevise, at der er kørt privat i bilen.

Tilbage i 2013 blev der indført regler, hvorefter der ved køb af dagsbeviser kan køres privat i biler på gule plader uden risiko for firmabilbeskatning af chaufføren og efterbetaling af moms for arbejdsgiveren.

For en bil med en totalvægt på højst 3 tons koster et dagsbevis 225 kr. pr. døgn, mens det for en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons koster 185 kr. pr. døgn og en momsbetaling. Arten af den private kørsel er uden betydning. Bilen må – hvis arbejdsgiveren giver lov – lige så gerne anvendes til feriekørsel i ind- og udland som til flytning af indbo. Du kan læse mere om ordningen i denne artikel.

Reglerne har været en stor succes. Antallet af solgte dagsbeviser er på bare to år steget med hele 67 %, hvilket følgende tal fra SKAT viser:

 

2014

2015

2016

Antal solgte beviser

26.387

34.788

44.077

Bevisbyrden for privat anvendelse

Hvis der ikke er købt dagsbevis, og momsen af anskaffelsessummen eller leasingydelserne er fratrukket i momsregnskabet, er det SKAT, som har bevisbyrden for, at en gulpladebil er anvendt til private formål. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om et selskab, som drev ingeniørvirksomhed, og som havde leaset en Audi Q5, som selskabets hovedaktionær anvendte til kørsel i virksomhedens tjeneste. I forbindelse med en trafikkontrol blev han standset i bilen, hvori hans ægtefælle, der ikke var ansat i virksomheden, var passager. Han forklarede, at han tilfældigt havde samlet hende op på vej hjem fra arbejde, og at han ikke havde fraveget den erhvervsbetingede kørselsrute.

SKAT mente, at ægtefællens blotte tilstedeværelse i bilen var tilstrækkelig til at anse denne for anvendt til private formål.

Landsskatteretten fastslog imidlertid i sin kendelse, at SKAT ikke bare på grund af ægtefællens tilstedeværelse i bilen havde godtgjort, at denne var anvendt privat. Derfor kunne SKAT ikke kræver efterbetaling af moms hos selskabet eller firmabilbeskatning hos hovedaktionæren.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.