Nu sidestilles finansielle kontrakter endelig med balanceposter

Korrektionen for en forkert skattemæssig behandling af finansielle kontrakter bliver nu neutral. Risikoen for beskatning af fiktive gevinster henholdsvis fradrag for tab, der ikke er reelle, ophører fra indkomståret 2017.

kontrakter

Tilbage i juli måned sidste år sendte skatteministeriet et lovudkast i høring. Et lidt teknisk lovforslag som havde til hensigt at gøre op med en åbenlys urimelighed i skattelovgivningen, hvor det i øjeblikket kan føre til beskatning af fiktive gevinster eller fradrag for tab, der ikke er reelle, hvis finansielle kontrakter ved en fejl har været behandlet efter realisationsprincippet i stedet for efter lagerprincippet. Denne uhensigtsmæssighed skyldes forældelsesreglerne, som betyder, at gamle skatteansættelser ikke uden videre kan korrigeres tilbage til det år, hvor kontrakten blev indgået.

Vi omtalte lovforslaget i en artikel i Depechen 2016, nr. 14, hvor vi også forklarede om baggrunden for dette.

Mod forventning blev lovforslaget ikke fremsat i forlængelse af høringsfristens udløb, men er nu kommet på bordet som en del af lovforslaget om sænkning af gave- og arveafgiften ved generationsskifter.

De nye regler får virkning for skatteansættelser for indkomståret 2017 og senere indkomstår. Ikrafttrædelsesbestemmelsen er dog ikke formuleret så klart, at vi på det foreliggende grundlag tør anbefale, at man – straks efter vedtagelsen – uden videre søger om korrektion for en forkert skattemæssig behandling af finansielle kontrakter m.v.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.