Hovedaktionærer skal betale skat af renter, de måske aldrig får

Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionær ikke kan få fradrag for tab på tilgodehavende renter i sit selskab, hvis dette går konkurs eller bliver opløst, selvom han har betalt skat af renterne, da de blev tilskrevet.

Skat af rente

Mange hovedaktionærer låner penge ud til deres selskab. Og selv om de i mange tilfælde gerne vil gøre det rentefrit, så er det af skattemæssige årsager en dårlig ide at gøre det. Det medfører nemlig en betydelig risiko for, at SKAT kræver beskatning hos hovedaktionæren af en skønsmæssig fastsat rente. De fleste vælger derfor at tilskrive renter i håb om, at selskabet en dag kan betale disse.
 
Men ikke alle selskaber ender med at betale de skyldige renter til hovedaktionæren. Nogle ender med at gå konkurs eller bliver bare opløst, hvorved hovedaktionæren må konstatere et tab på de tilskrevne renter.

Dette var netop tilfældet i den nyligt offentliggjorte kendelse. Sagen handlede om en hovedaktionær, som i perioden 2004 - 2010 blev beskattet af i alt 170.006 kr. i form af renter af et tilgodehavende i sit selskab.

Da selskabet i 2014 blev opløst, bad han om fradrag for tabet på de beskattede, men ikke betalte, renter. Dette ønske blev ikke imødekommet af SKAT, og afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, der i sin kendelse fastslog, at det i kursgevinstloven er bestemt, at hovedaktionærer ikke kan fratrække tab på tilgodehavender i deres eget selskab, og at dette også gælder for renter, der er tilskrevet en mellemregning.

Landsskatteretten har tidligere fastslået, at hovedaktionærer heller ikke har fradrag for tab på beskattede, men ikke betalte kautionspræmier, jf. vores artikel herom fra 2014.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.