Energiafgifter i 2018

De fleste energiafgifter stiger i 2018 – om end kun marginalt – men det gør den godtgørelse, som momsregistrerede virksomheder kan opnå, også. Her får du en oversigt over både afgifter og godtgørelsessatser.

De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

Energiart

Enhed

Afgift 2017

Afgift 2018

Godtgørelse 2018

Naturgas

Øre/m3

218,8

219,9

91,90 %

Fuelolie

Øre/l

224,6

225,7

91,90 %

Stenkul

Kr./t

1.547

1.555

91,90 %

Gas- og dieselolie

Øre/l

198,2

199,2

91,90 %

Elektricitet

Øre/kWh

91,0

91,4

Proces: 91,0 øre

Rumvarme: 50,7 øre*

*Godtgørelsen gælder for el, der anvendes til rumvarme samt til varmt vand og til komfortkøling, og som måles.

Som udgangspunkt kan der kun opnås godtgørelse for energi, der anvendes til procesformål. Altså ikke for energi, der anvendes til at frembringe rumvarme, varmt vand og/eller komfortkøling (aircondition).

Anvendes en energikilde både til procesformål og til rumvarme mv., er det derfor nødvendigt at lave en fordeling af energiforbruget for at kunne få godtgjort betalte energiafgifter. Fordelingen kan ske på flere måder, fx på basis af en konkret måling fra opsatte bimålere. Eller efter en kvadratmeterfordeling, der reducerer godtgørelsen med 10 kr. pr. m2 pr. måned. Som oftest vil det første være det mest fordelagtige, hvorfor udgiften til ekstra målere normalt vil være hurtigt tjent hjem, jf. denne artikel fra 2016.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget og for virksomheder med særlige produktionsformer.

De nye godtgørelsessatser finder anvendelse for indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2018. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne hurtigst muligt får tilrettet deres systemer, således at der tages højde for ændringerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.