De typiske Airbnb-udlejere slipper for skat

Det skattefrie bundfradrag er så højt, at langt de fleste Airbnb-udlejere ikke er i fare for at skulle betale skat af deres indtjening ved udlejning af deres bolig. Antallet af udlejere er vokset markant.
 
Airbnb har for ganske nylig offentliggjort nye tal for omfanget af deres udlejning i Danmark. Rapporten dækker perioden 1/4 2016 – 31/3 2017 og viser en markant stigning i antallet af værter, men ikke i disses indtjening, i forhold til den forrige rapport, der omfattede perioden 1/12 2014 – 30/11 2015.

 

 

1/4 2016 - 31/3 2017

1/12 2014 - 30/11 2015

 

 

 

Antal danske værter

31.000

21.000

Antal udlejninger (døgn) pr. år

22

22

Gennemsnitlig årlig indtjening

14.600 kr.

13.800 kr.

Indtjening pr. døgn

664 kr.

627 kr.

 

Skattereglerne ved Airbnb-udlejning

Ved udlejning af værelser eller hele boliger skal der, ligesom ved anden ejendomsudlejning, i princippet betales skat af overskuddet.

Udlejeren kan vælge at opgøre overskuddet enten efter regnskabsmetoden eller efter bundfradragsmetoden.

Ved regnskabsmetoden skal der udarbejdes et egentligt regnskab over de faktiske indtægter og udgifter ved udlejningen. Denne metode bruges imidlertid ikke af mange, for den er besværlig og kun sjældent mere fordelagtig end bundfradragsmetoden. Efter denne skal der kun betales skat, hvis de samlede lejeindtægter overstiger et bundfradrag, hvis størrelse afhænger af, om man bor i en ejerbolig eller i en lejebolig:

 

 

Hus eller ejerlejlighed

Andelsbolig eller lejelejlighed

 

Bundfradrag

1,33 % af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr.

 

Ejendomsværdi/bundfradrag

1.800.000 kr. = 24.000 kr.

2.100.000 kr. = 27.930 kr.

2.400.000 kr. = 31.920 kr.

2.700.000 kr. = 35.910 kr.

3.000.000 kr. = 39.900 kr.

2/3 af den årlige husleje/
boligafgift inklusive aconto varme

 

Årlig husleje/bundfradrag

60.000 kr.  = 40.000 kr.

70.000 kr.  = 46.667 kr.

80.000 kr.  = 53.333 kr.

90.000 kr.  = 60.000 kr.

100.000 kr. = 66.667 kr.

 

Hvis den samlede lejeindtægt på årsbasis – efter fradrag af provision til Airbnb, men med tillæg af en eventuel særskilt betaling fra lejerne for fx sengelinned mv. – overstiger bundfradraget, skal der betales skat af den overskydende del. Der kan ikke modregnes udgifter af nogen art heri.

Som det fremgår, skal der dog kun en meget begrænset ejendomsværdi eller årlig husleje til for at give et bundfradrag, der svarer til den af Airbnb oplyste gennemsnitsindtjening for udlejerne. Det kan derfor med en vis sikkerhed konkluderes, at kun et mindre antal værter tjener så meget, at de skal betale skat af deres indtjening.

For ejere af andelsboliger medfører metoden til beregning af bundfradraget i øvrigt, at det er mere fordelagtigt at bo i en bolig med en relativt lav pris på andelsboligbeviset og en høj boligafgift end det modsatte.

Forskel i skatteprocenten mellem ejere og lejere

For de få, der udlejer så meget, at de tjener mere end deres bundfradrag, og derfor skal betale skat af den overskydende del, kan der være stor forskel på skatteprocenten.

For ejere af huse og ejerlejligheder beskattes overskuddet nemlig som kapitalindkomst. Det vil for langt de fleste sige med en marginalskat på små 34 %.

Hvis der derimod er tale om udlejning af en andels- eller lejebolig, skal overskuddet beskattes som personlig indkomst. Det vil for topskattebetalere betyde en marginalskat på små 53 % af overskuddet, idet der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af dette. Betaler udlejeren ikke topskat, udgør marginalskatten ca. 38 %.

Ikke kun ved udlejning via Airbnb

For god ordens skyld tilføjes, at de ovenfor beskrevne skatteregler naturligvis ikke kun gælder ved udlejning via Airbnb, men ved alle former for udlejning. Reglerne gælder således også ved værelsesudlejning for længere perioder, fx til studerende. Der skal blot være tale om udlejning af egen bolig. For ejerboliger kan reglerne dog også anvendes, selvom ejeren bor et andet sted, hvis udlejningen kun har fundet sted i en del af året.

Der gælder særlige regler ved udlejning af sommerhuse. Dem kan du læse om i en artikel i vores Viden-om-serie.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.