• Skat ved sommerhusudlejning
Viden om - skat og moms:

Skat ved sommerhusudlejning

26 marts 2021

Morten Kjærhus, Senior Manager, Skat |

Der findes ca. 250.000 sommerhuse i Danmark, og en meget stor del af disse anvendes til udlejning. En del udlejes i rigtig mange uger. Andre kun i få. Nogle udlejes af ejeren selv. Andre gennem et udlejningsfirma.

Hvad enten udlejningen sker på den ene eller anden måde, så er der i skattemæssig forstand tale om erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at der skal betales skat af overskuddet. Nedenfor giver vi et overblik over skattereglerne for privates udlejning af sommerhuse.

100 % udlejning

Hvis sommerhuset slet ikke bruges privat, men udelukkende anvendes til udlejning, er der tale om en ren udlejningsejendom. I så fald har ejeren mulighed for at anvende den særlige virksomhedsordning. Anvendelse af virksomhedsordningen medfører, at renter af lån i sommerhuset kan modregnes i virksomhedsoverskuddet. Endvidere kan overskud ved udlejningen opspares til en lav skat.

Anvendelse af virksomhedsordningen kræver imidlertid, at ejeren har fraskrevet sig muligheden for selv at disponere over huset. Dette kan kun ske via en aftale med et udlejningsfirma.

Selvom der skattemæssigt intet er til hinder for, at et sommerhus udelukkende anvendes til udlejning, så er det sjældent lovligt efter sommerhusloven. Skattemyndighederne har derfor en forpligtelse til at foretage en indberetning til Naturstyrelsen i de tilfælde, hvor virksomhedsordningen anvendes.

Blandet anvendelse

For sommerhuse, der dels benyttes privat og dels anvendes til udlejning, kan overskuddet ved udlejningen opgøres efter to forskellige metoder. Enten efter regnskabsmetoden eller efter den særlige bundfradragsmetode. Uanset hvilken metode, der anvendes, beskattes overskuddet som kapitalindkomst. Det betyder, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet.

Hent hele publikationen.