Hvordan er det nu med studerende og befordringsfradrag?

Hvordan er det nu med studerende og befordringsfradrag?

Studerende er ikke berettiget til befordringsfradrag for deres kørsel (transport) til uddannelsesstedet. Det skyldes, at dette i skattemæssig forstand ikke anses som en arbejdsplads. Til gengæld får de studerende en pæn rabat på den offentlige transport i form af bus, tog eller metro.

Studerende, der har et lønnet studiejob, er derimod berettiget til befordringsfradrag efter de helt almindelige regler, jf. vores artikel herom i Depechen 2015, nr. 23.

Hvis den studerende bruger offentlig transport til studiejobbet, kan det næsten blive en overskudsforretning, fordi skattebesparelsen qua befordringsfradraget i princippet kan overstige udgiften til ungdomskortet. Det kræver dog en vis afstand mellem bopælen og studiejobbet, fordi der ikke gives befordringsfradrag for de første 24 km af den daglige transport.

Praktikophold sidestilles kun med et studiejob, hvis den studerende får løn i praktikperioden. Oppebæres der kun SU, er den studerende ikke berettiget til befordringsfradrag, selvom praktikstedet ligger langt fra bopælen.

Læs vores skatteguide for studerende

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.