Nye fristudskydelser for betaling af A-skat og AM-bidrag

Bemærk, at denne artikel er fra marts 2021. Du kan se udskudte betalingsfrister på virksomhedens skattekonto eller på SKATs hjemmeside.

Der er endnu engang vedtaget udskydelse af betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag. Når frister for afregning af A-skat og AM-bidrag udskydes og rentefrie lån optages, så vil virksomheder ligeledes skubbe en likviditetsbyrde foran sig, som skal indfries i løbet af 2021 og 2022.

Det er som virksomhed derfor vigtigt at få skabt sig et overblik over betalinger af A-skat og AM-bidrag samt tilbagebetalinger af A-skattelån, da det grundet de udskudte frister ikke længere følger et kendt betalingsflow.
 

Hvilke lønperioder har udskudt betalingsfrist?

Det er forskellige lønperioder, der er er udskudt alt afhængig af om virksomheden hører til små og mellemstore virksomheder eller til Store virksomheder.

For små og mellemstore virksomheder er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen for april 2021 udskudt fra oprindeligt 10. maj 2021 til 27. september 2021. Derudover, så er A-skat og AM-bidrag vedrørende september 2020 tidligere udskudt til 31. marts 2021 og vedrørende oktober 2020 til 31. maj 2021.

For store virksomheder er betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag vedrørende lønnen for maj 2021 udskudt fra oprindeligt 31. maj 2021 til 15. oktober 2021. Derudover, så er A-skat og AM-bidrag vedrørende september 2020 tidligere udskudt til 16. marts 2021 og vedrørende oktober 2020 til 17. maj 2021.

 

Er indberetningsfristen også udskudt?

Nej, indberetningsfristen følger de oprindelige frister. Det er derfor vigtigt, at virksomheden fortsat indberetter lønnen rettidigt til SKAT. Indberetningen foretages oftest via et lønsystem, som vil sørge for, at der sker rettidig indberetning til SKAT under forudsætning af, at data bliver indberettet rettidigt i lønsystemet.

 

Kan der optages rentefrie A-skattelån?

Ja, det er muligt at søge om rentefrie A-skattelån svarende til beløb for nogle specifikke lønperioder. Du kan se hvilke perioder samt ansøgningsperioder i skemaerne til sidst i denne artikel. Her kan du også finde link til ansøgningssystemet for de perioder, som er åben for ansøgning.

Et af kravene for at kunne optage et rentefrit A-skattelån er, at der er sket rettidig indberetning til SKAT. Du kan læse mere om muligheden for rentefrie A-skattelån, herunder betingelserne, i vores artikel her.

 

Hvor finder jeg et overblik over udskudte frister og beløb?

Sidst i denne artikel finder du skemaer over alle betalingsfristerne i 2021 vedrørende A-skat og AM-bidrag samt tilbagebetalingsfrister for A-skattelån. Skemaerne er opdelt i henholdsvis Små og mellemstore virksomheder og Store virksomheder.

På virksomhedens skattekonto er det muligt at få et overblik over ”fremtidige posteringer”, som er beløb vedrørende udskudte betalingsfrister på allerede indberettet A-skat og AM-bidrag samt på optagne rentefrie momslån og A-skattelån. Overblikket findes ved at logge ind på virksomhedens Tastselv Erhverv, vælg skattekonto og herefter vælges ”kontostatus”.

 

Vil virksomheden altid være omfattet af de udskudte betalingsfrister?

Ja, de udskudte betalingsfrister gælder som udgangspunkt alle danske virksomheder. Hvis virksomheden ønsker at indbetale A-skat og AM-bidrag til den oprindelige betalingsfrist, så er der fortsat mulighed for, at virksomheden hæver udbetalingsgrænsen på skattekontoen og herefter indbetaler et beløb svarende til A-skat og AM-bidrag for den udskudte periode.

 

Små og mellemstore virksomheder

(Normal betalingsfrist den 10. i efterfølgende måned)

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Betalingsfrist

Lønperiode

Indberetningsfrist

 

10. marts 2021

Februar 2021*

10. marts 2021

Ikke udskudt

31. marts 2021

September 2020*

12. oktober 2020

Udskudt

12. april 2021

Marts 2021

12. april 2021

Ikke udskudt

31. maj 2021

Oktober 2020

10. november 2020

Udskudt

10. juni 2021

Maj 2021

10. juni 2021

Ikke udskudt

12. juli 2021

Juni 2021

12. juli 2021

Ikke udskudt

10. august 2021

Juli 2021

10. august 2021

Ikke udskudt

10. september 2021

August 2021

10. september 2021

Ikke udskudt

27. september 2021

April 2021

10. maj 2021

Udskudt

11. oktober 2021

September 2021

11. oktober 2021

Ikke udskudt

10. november 2021

Oktober 2021

10. november 2021

Ikke udskudt

10. december 2021

November 2021

10. december 2021

Ikke udskudt

17. januar 2022

December 2021

17. januar 2022

Ikke udskudt

*Beløbet kan senere lånes som rentefrit A-skattelån

 

Tilbagebetalingsfrister for A-skattelån

Betalingsfrist

Lønperiode

Ansøgningsperiode

Link

1. november 2021

August 2020 og december 2020

3. februar – 31. marts 2021

Virk.dk

1. april 2022

Januar 2021

8. marts – 8. april 2021

Virk.dk

1. juni 2022

September 2020 og februar 2021

9. april – 7. maj 2021

 

 

Betalingsfrister for store virksomheder

(Normal betalingsfrist den sidste bankdag i måneden)

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Betalingsfrist

Lønperiode

Indberetningsfrist

 

16. marts 2021

September 2020*

30. september 2021

Udskudt

31. marts 2021

Marts 2021*

31. marts 2021

Ikke udskudt

29. april 2021

April 2021

29. april 2021

Ikke udskudt

17. maj 2021

Oktober 2020

30. oktober 2020

Udskudt

30. juni 2021

Juni 2021

30. juni 2021

Ikke udskudt

30. juli 2021

Juli 2021

30. juli 2021

Ikke udskudt

31. august 2021

August 2021

31. august 2021

Ikke udskudt

30. september 2021

September 2021

30. september 2021

Ikke udskudt

15. oktober 2021

Maj 2021

31. maj 2021

Udskudt

29. oktober 2021

Oktober 2021

29. oktober 2021

Ikke udskudt

30. november 2021

November 2021

30. november 2021

Ikke udskudt

30. december 2021

December 2021

30. december 2021

Ikke udskudt

*Beløbet kan senere lånes som rentefrit A-skattelån

 

Tilbagebetalingsfrister for A-skattelån

Betalingsfrist

Lønperiode

Ansøgningsperiode

Link

1. april 2022

Februar 2021

8. marts – 8. april 2021

Virk.dk

1. juni 2022

September 2020 og marts 2021

9. april – 7. maj 2021

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.