Nu kan der søges om rentefrit A-skattelån

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt for perioderne august og december 2020 med betalingsfrister 18. januar og 29. januar 2021.

Ansøgningsperioden løber fra 3. februar til 31. marts 2021.
 

Hvem kan søge om lån?

For at kunne ansøge lån, skal virksomheden opfylde nedenstående kriterier:

 • Virksomheden har indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst en af perioderne august 2020 (indberetningsfrist 10. september 2020) og december 2020 (indberetningsfrist 18. januar 2020).
 • Ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • Ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • Ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • Ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • Ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • Ikke er en offentlig institution.
 • Har et aktivt cvr- eller se-nummer.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan godt ansøge om lån. I så fald udbetales lånet ikke, men bruges i stedet til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

 

Hvor ansøges der om lånet?

Ansøgning om det rentefrie lån svarende til A-skat og AM-bidrag for lønperioderne august 2020 og december 2020 med betalingsfrist i januar 2021, kan søges på virk.dk.

Udbetaling af lånet sker til virksomhedens nemkonto. Hvis virksomheden har gæld til det offentlige vil lånet dog dække denne gæld før udbetaling af et evt. overskydende beløb.

 

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales senest 1. november 2021.

 

Kommende muligheder for nye rentefrie lån

Der forventes yderligere lånemuligheder, svarende til de tidligere rentefrie momslån, for små- og mellemstore virksomheders skatte- og momsbetalinger som forfalder i den kommende tid.

Der er den 29. januar 2021 fremsat et lovforslag om yderligere muligheder for rentefrie lån. Det kan du læse mere om i artiklen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.