Frister udskydes: Årsrapport, selvangivelse og afrapportering af hjælpepakker

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis man skal bevare overblikket over de fristudskydelser, som lige nu er fremsat i lovforslag.

Et helt år med Covid-19 situationen har betydet, at virksomheder af flere omgange har været lukket ned eller oplevet en større omsætningsnedgang. Det har medført, at et stort antal virksomheder i foråret 2020 og igen fra december 2020 og frem har ansøgt om hjælpepakker. De første hjælpepakker fra foråret 2020 skal nu afrapporteres samtidig med, at de nuværende hjælpepakker skal ansøges. Fristerne for afrapportering og ansøgning falder samtidig med at mange virksomheder skal aflægge årsrapporten for 2020 og selvangivelsen for indkomståret 2020.

Regeringen har fremsat et lovforslag om udskydelse af enkelte frister, og lovforslaget forventes vedtaget primo maj 2021.
 

Årsregnskaber og selvangivelser

For regnskaber med balancedag den 31. december 2020 forlænges fristen for indberetning til Erhvervsstyrelsen fra 31. maj 2021 til 30. juni 2021. Fristforlængelsen gælder ikke kun for selskaber, men også for erhvervsdrivende fonden mv. Altså for virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven har pligt til at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Selvangivelserne for indkomståret 2020 med oprindelig indberetningsfrist 30. juni 2021 udskydes til 31. august 2021. Selvangivelserne omfatter både selskabsselvangivelserne og den udvidet selvangivelse for selvstændig erhvervsdrivende.

I lovforslaget tilkendegiver Skatteministeren samtidig, at frister i forbindelse med virksomhedsskatteloven, pensionsbeskatningsloven og kildeskatteloven vil blive udsat.

Årsrapport/selvangivelser Balancedag Oprindelig frist Udskudt frist
Årsrapport 31. december 2020 31. maj 2021 30. juni 2021
Selvangivelser, selskaber 31. december 2020 30. juni 2021

31. august 2021

Udvidet selvangivelse 31. december 2020 30. juni 2021 31. august 2021


Afrapportering af hjælpepakker fra foråret 2020

Virksomheder, der har søgt Erhvervsstyrelsens hjælpepakker i foråret 2020 har i de seneste uger modtaget skrivelser i den digitale postkasse vedrørende afrapportering. I brevene står en afrapporteringsfrist den 31. maj 2021. Afrapporteringsfristen udskydes til 30. juni 2021 jf. det fremsatte lovforslag.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at fristen er en ultimativ deadline og en eventuel manglende overholdelse af afrapporteringsfristen vil medføre, at virksomheden mister retten til den ansøgte kompensation.

Afrapportering hjælpepakker Kompensationsperiode imellem Oprindelig frist Udskudt frist
Omsætningstab for selvstandige 9. marts til 31. august 2020 31. maj 2021 30. juni 2021
Faste omkostninger 9. marts til 8. juli 2020 31. maj 2021 30. juni 2021
Lønkompensation 9. marts til 29. august 2020 31. maj 2021 30. juni 2021


Hold dig opdateret på Covid-19 og dansk erhvervsliv her 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.