Status på de offentlige ejendomsvurderinger på erhvervsejendomme, mens vi venter…

… for ventetiden ser ud til at fortsætte. Holder de seneste prognoser, forventes vurderinger og beskatningsgrundlag for erhvervsejendomme at være i takt fra 2027. Rent praktisk vil dette betyde, at vurderingerne er kendt forud for skatteopkrævningerne for det år, hvor de skal danne beskatningsgrundlag.

Som bekendt har ejendomsvurderingerne været suspenderet siden 2013. For erhvervsejendomme betyder det, at ejendomsvurderingen fra 2012 er blevet videreført og danner grundlag for ejendomsbeskatningen, indtil en vurdering efter det nye system foreligger.

Selvom den nye ejendomsvurderingslov trådte i kraft den 1. januar 2018, er kun ca. 50.000 nye ejerboligvurderinger blevet udsendt, mens erhvervsejendomsvurderingerne fortsat lader vente på sig. Det er principielt bestemt, at erhvervsejendomme vurderes efter det nye system første gang den 1. marts 2021. Vurderingen skal danne grundlag for beskatningen i 2023. Men sådan ser det ikke ud til at gå…

I skrivende stund ligger et nyt lovforslag til høring; her foreslås, at den skattemæssige virkningsperiode for 2021-vurderingen skal forlænges til også at gælde frem til og med 2025 i form af indeksering af den foreløbigt fastsatte 2023-værdi. Formålet er som nævnt, at vurderinger og beskatningsgrundlag er synkroniseret med udgangen af 2027 for erhvervsejendomme.

 

Nye vurderingsnormer for erhvervsejendomme

Skatteministeriet måtte i 2021 erkende, at den ellers besluttede vurderingsnorm for erhvervsejendomme ikke kunne realiseres. Derfor blev reglerne ændret derhen, at erhvervsejendomme kun vil modtage en grundværdivurdering som grundlag for beskatningen. Ikke længere en vurdering af værdien af hele ejendommen.

Grundværdien fastsættes ud fra, hvad ejendommens grundværdi ville være, hvis den alternativ skulle anvendes til boligformål – dette uafhængig af, om ejendommen faktisk kan anvendes hertil. Herefter nedskalleres værdien ud fra objektivt fastsatte satser. Værdien fastsættes eksklusive moms, medmindre erhvervsejendommen anvendes til beboelsesformål – her fastsættes værdien inklusive moms.

 

Grundskyldspromillen og dækningsafgift

Den ændrede vurderingsnorm påvirker både beregningen af grundskyld og dækningsafgift.

I forlængelse af den ændrede vurderingsnorm omlagdes grundlaget for dækningsafgiftsberegningen. Med virkning fra 1. januar 2022 skal dækningsafgiften beregnes og opkræves på baggrund af grundværdien, hvor den såkaldte forskelsværdi (forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien) hidtil har dannet base for beregningen. For skatteårene 2022 og 2023 opkræves derfor en midlertidig dækningsafgift; opkrævning sker på baggrund af den seneste kendte offentlige vurdering (i praksis vurdering fastsat ud fra det gamle system, nedsat med 20%), men med de nye dækningsafgiftspromiller for 2022.

 

Tryghedsskabende foranstaltning à Kompensationsaftalen

Med virkning fra 1. januar 2022 gælder, at de kommunale grundskyldspromiller og de kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i perioden frem til 2028.

I øvrigt er der fortsat aftalt begrænsninger for grundskyldsstigninger, således at grundskyld årligt højest kan stige med 2,8%, indtil videre indtil 2024.

For skatteårene 2022-2028 kan promillerne for dækningsafgift, hverken for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme, fastsættes højere end promillerne for skatteåret 2020

Det ses ikke længere tydeligt, hvorledes den oprindelige aftalte 20-årige indfasning af ny grundskyld og dækningsafgift, indgår i de senere justeringer til den oprindelige aftale….

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.