Ændrede regler for afskrivninger på fast ejendom

Anskaffelser af og forbedringer på bygninger foretaget den 1. januar 2023 og fremadrettet medfører forringet afskrivningsmulig.

Nedsættelse af afskrivningssatsen på nyerhvervet ejendom fra 4% til 3%
Ultimo 2022 blev lovforslaget vedrørende nedsættelse af afskrivningssatsen på fast ejendom vedtaget med virkning pr. 1. januar 2023. Baggrunden er, at man politisk set har vurderet at levetiden på ejendomme i dag er ca. 33 år – frem for den tidligere forventede levetid på 25 år. En lignende øvelse blev gennemført i 2008, hvor afskrivningssatsen blev nedsat fra 5% til 4%

Bygninger, som erhverves fra og med den 1. januar 2023, skal således afskrives med 3%. Det samme gælder for installationer i sådanne nyerhvervede ejendomme.

For ejendomme og dertilhørende installationer, som allerede var erhvervet inden årsskiftet 2023, gælder, at disse fortsat skal afskrives med 4%. Foretages der efter 1. januar 2023 forbedringer, til- og/eller ombygninger på en allerede-ejet ejendom, udgør disse udgifter et selvstændigt afskrivningsgrundlag og kan kun afskrives med 3%. I praksis betyder det, at der for nogle bygninger kan forekomme to afskrivningsgrundlag og -satser; én andel af bygningen afskrives med 4% og en anden andel, som er tilkommet efter 1. januar 2023, afskrives med 3%.

-    Eksempel:
Bygning anskaffet i 2021 (før 2023). Der laves en tilbygning på ejendommen i marts 2023. Bygningen afskrives fortsat med 4%, hvorimod tilbygning afskrives med 3%.

Endelig skal det nævnes, at afskrivningssatsen for kunstnerisk udsmykning af afskrivningsberettigede bygninger ligeledes nedsættes fra 4% til 3% - igen med 1. januar som skæringsdato.

Bygninger med kort levetid – afskaffelse af forhøjet afskrivningssats
Visse bygninger er udsat for sådanne fysiske forhold, at de vurderes at have nedsat levetid (<33 år) trods almindelig vedligeholdelse. Dette kan fx være drivhuse, campinghytter, korn- og lagersiloer m.fl.

Er en sådan bygning erhvervet før 1. januar 2023 kan afskrives med forhøjet afskrivningssats; tillæg på 3%. Med den nye lov afskaffes muligheden for at få forhøjet afskrivningssats for bygninger erhvervet efter 1. januar 2023.

-    Eksempel:
En campinghytte har en estimeret levetid på 15 år. Er hytten erhvervet før 1. januar 2023, kan den afskrives med 9,67% (100/15 år + 3%).

Erhverves hytten 1. januar 2023 eller senere kan bygningen kun afskrives med 6,67% (100/15 år). 

Den nedsatte afskrivningssats forringer likviditeten ved investering i afskrivningsberettiget fast ejendom. Dette er et centralt punkt at få medregnet i sin investeringsplan.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.