En kommunes administrative bistand til vandselskab underkendt

Ankestyrelsen har i en nylig tilsynsudtalelse udtalt, at Gribskov Kommune udførte administrative og juridiske bistand om personalemæssige forhold ydet til det af kommunens helejede vandselskab Gribvand A/S, der igennem en årrække ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtreglerne.

Kommuner kunne i en kortere årrække varetage visse administrative ydelser for vandselskaber i henhold til den ophørte bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2009. Denne hjemmel ophørte imidlertid med ’solnedgangsklausul’ pr. 1. januar 2013.

Ankestyrelsen har så vurderet den herefter udførte bistand ift. kommunalfuldmagtsreglerne, hvor der er vurderet, at kommunens opgaveudførelse ikke kan anses som lovlig efter disse. Der er således ikke tale om ’utilsigtet tilfældig overskudskapacitet’, hvorved der ikke kan begrundes en modifikation fra forbuddet mod erhvervsmæssig aktivitet.

Tilsynsudtalelsen kan læses her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.