BDO skal assistere forsyningstilsynet på affaldsområdet

BDO har vundet udbuddet af Forsyningstilsynets opgave om udarbejdelsen af en standardkontoplan med tilhørende konteringsvejledning, der skal sikre øget transparens, ensartethed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer.

I BDO har energi- og forsyningssektoren høj prioritet – både fagligt og strategisk. Vi har derfor samlet landets stærkeste og mest erfarne kompetencer inden for affalds- og renovationssektoren, som via deres store engagement i sektoren har en bred teknisk og faglig viden om sektorens rammevilkår og kendetegn.

Det er med stor stolthed og ydmyghed, at vi kan meddele, at vi på baggrund af vores unikke indsigt i affalds- og renovationssektoren har vundet udbuddet af Forsyningstilsynets opgave om udarbejdelsen af en standardkontoplan med tilhørende konteringsvejledning, der skal sikre øget transparens, ensartethed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer. Derudover indebærer opgaven også, at der skal udarbejdes:

  • Forslag til ændring af nugældende regler og praksis med henblik på at sikre øget transparens, ensartethed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer.
  • En gebyrberegningsmodel med tilhørende vejledning, som letter de administrative byrder for kommunerne i forbindelse med gebyrfastsættelsen og som ligeledes understøtter Forsyningstilsynets tilsyn med, at affaldsgebyrerne er fastsat korrekt.
  • En revisionsinstruks, som beskriver, hvilke handlinger revisor skal foretage i forbindelse med kontrol og påtegning af konteringen og gebyrfastsættelsen.

Opgaven forventes udført fra november og frem til juni 2023, hvor vi i forbindelse med opgaveløsningen vil arbejde tæt sammen med både Forsyningstilsynet og sektorinteressenter, herunder interesseorganisationer, kommuner og affaldsselskaber. Dette tætte samarbejde skal sikre, at de udarbejdede produkter er direkte anvendelige for både kommunernes gebyrfastsættelse og for Forsyningstilsynets tilsyn.

Vi ser frem til det forestående samarbejde med Forsyningstilsynet og affaldssektorens interessenter, hvor vi kan udnytte vores brede tekniske og faglige kompetencer med henblik på at levere produkter og løsninger, der er til gavn til for både kommuner og Forsyningstilsynet.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.