Gennemsigtighedsrapport 2021/22

I gennemsigtighedsrapporten giver vi et indblik i samt en beskrivelse af BDO’s juridiske struktur og ejerskab, organisations- og ledelsesstruktur, vores internationale netværk ‘BDO International Limited’. Derudover redegøres der for grundlaget for vores partneres vederlag.

I rapporten beskrives og fremlægges endvidere vores interne kvalitetsstyringssystem, politikkerne for uafhængighed og efteruddannelse, seneste kvalitetskontrol samt ledelsens erklæring om gennemsigtighedsrapporten.

BDO’s regnskabsoplysninger gennemgås og de af vores kunder, som har interesse for offentligheden,
bliver listet op i overensstemmelse med kravene i EUforordningen.

Gennemsigtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13 i EU-forordning nr.
537/2014, der indeholder specifikke krav til indholdet af rapporten. BDO’s primære fokus og langsigtede
strategi er at udleve vores formål om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres
drømme. Det vil vi blandt andet opnå gennem indlevende rådgivning lokalt og internationalt.

Vi tilbyder således det bedste af to verdener; for hos BDO er det ikke enten eller, det er både og.

BDO er en af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder, og vi er tro mod det store tillidshverv,
vores mere end 1.400 medarbejdere udfører hver dag. Som rådgivnings- og revisionsvirksomhed udgør BDO en hjørnesten i sikringen af tilliden mellem offentligheden og virksomhederne.

Kun ved kontinuerligt at yde den højeste kvalitet i vores rådgivning og revision gør vi os fortjent til kundens og offentlighedens tillid.

 

HENT GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORTEN 2021/22