Fem kendetegn ved den gode tildelingsmodel

Fem kendetegn ved den gode tildelingsmodel

Den gode tildelingsmodel tydeliggør hvordan lovgivning og det kommunalt besluttede serviceniveau bliver til økonomiske rammer for den enkelte enhed – Skole, SFO eller dagtilbud.

I BDO kan vi hjælpe med at bygge tildelingsmodeller som
  • Tydeliggør de økonomiske rammer indenfor hvilke en leder kan agere
  • Bygges i en inddragende proces, hvor både centrale og decentrale parter får indflydelse medejerskab
  • Bygger på virkelighedsnære forudsætninger, om alt fra åbningstider til undervisningstid og gennemsnitslønninger
  • Er lette at forstå og lette at forklare
  • Sikrer at det økonomiske og faglige ansvar følges ad

Vi anbefaler at man udarbejder nye tildelingsmodeller hvert 3.-5. år for at sikre at de tager højde for de nyeste regler og beslutninger og bygger på aktuelle forudsætninger.

Skal vi uddybe?
BDO har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af tildelingsmodeller, til skoler og sfo’er såvel som dagtilbud. Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.
 

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve