Styrk kommunens indtægtsgrundlag med hjælp til enlige forsørgere

I BDO ved vi fra data om kommunernes indtægter, at en betydelig procentdel af de enlige forsørgere ikke søger støtten. Det har konsekvenser - ikke kun for de enlige forsørgeres indtægtsgrundlag, men også for kommunens indtægt, fordi børn af enlige forsørgere indgår i opgørelsen af kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov, som den kommunale udligningsindtægt opgøres efter, ifølge udligningslovens § 5 stk. 2.

Da den årlige udligning er en væsentlig del af det kommunale indtægtsgrundlag, som opgøres på grundlag af registreringer i en række forskellige databaser, har kommunen god grund til at føre en tæt kontrol med, at alle borgere, som tilhører socioøkonomiske grupper med relevans for udligningen, er korrekt registrerede.

Her gælder det for gruppen af børn af enlige forsørgere, at de først regnes med, idet de registreres, hvilket sker i forbindelse med at de tilkendes støtten hos Udbetaling Danmark. BDO har her gode erfaringer med at udsøge de enlige forsørgere, som ikke modtager støtten og gøre dem opmærksomme på muligheden, inden ansøgningsfristen udløber.

Kontakt BDO for indsigt i din kommunes konkrete økonomiske potentiale forbundet med børn af enlige forsørgere og med de øvrige udligningsmæssige kriterier i udligningslovens § 5 stk. 2.        

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke