Ledelse i makkerskaber

 

Vi har sammen med kunder i sundhedsvæsenet udviklet ”Ledelse i makkerskaber”, som er et forløb målrettet ledelserne i de enkelte afdelinger og funktioner på sygehuse og i psykiatrien.

Formålet er at afdelings- og/eller funktionsledelser arbejder samstemt, og med en klar forståelse for roller, ansvar og opgaver i relation til ledelsesgrundlag, udviklingsplaner samt vilkår og rammer i øvrigt.

Det er et dialog- og træningsbaseret forløb, som foregår på sygehuset og i kortere seancer, så driften ikke bliver forstyrret mere end højst nødvendigt.

Forløbet er konstrueret således, at det tager højde for, at afdelings- og/eller funktionsledelser har forskellige afsæt i erfaringsniveau, tilgange og indstillinger til ledelse. Derfor bliver forløbet som en integreret del af gennemførelsen netop løbende designet og justeret i forhold til de enkelte ledelser med mulighed for at adressere konkrete og aktuelle ledelsesmæssige muligheder og udfordringer.

”Ledelse i makkerskaber” gennemføres af senior-konsulenter, som alle har ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet og dybdegående indsigt i sygehusenes opgaver og drift.

Læs mere her