Læringsbeviser – synliggørelse af faglige, sociale og personlige kompetencer for de unge og for de udsatte grupper

Målrettede virksomhedspraktikker er på dagsordenen ikke mindst med delaftalen om nytænkning af beskæftigelsesindsats.

Aftalen aktualiserer og bekræfter flere kommuners indsatsstrategi i forhold til at øge den virksomhedsrettede aktivering og flere ordinære timer og derved begrænse brugen af øvrig vejledning og opkvalificering, da det ikke længere vil tælle med som et nulstillende tilbud.

Aftalen sætter samtidig fokus på, at de virksomhedsrettede indsatser skal igangsættes med klare formålsbeskrivelser og klare jobmål, som også var i fokus med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen.

 

Virksomheden siger: 

 

"Jeg har fået endnu større blik for, hvad der skal arbejdes med i praktikken og hvad den unge allerede kan arbejde med selvstændigt."

"Jeg synes, det er positivt at vedlægge læringsbeviset bag den unges CV for at synliggøre, hvad den unge kan her og nu."

 

Et konkret værktøj, der sætter ord på de formelle og uformelle kompetencer og læringer

I BDO har vi samarbejdet med en række kommuner om at udvikle en model, hvor der arbejdes mere struktureret og fokuseret, når der iværksættes virksomhedspraktikker, til den løbende opfølgning og til afslutningen af en virksomhedspraktik. Til brug for det arbejde har vi sammen med kommunerne udviklet dels et progressionsskema, som måler på borgerens udvikling i et praktikforløb samt et læringsbevis, som synlliggører borgerens formelle og uformelle kompetencer og læringer efter et praktikforløb.

 

Målet med læringsbeviset er at udvikle et et konkret værktøj til at sætte ord på de formelle og uformelle kompetencer og læringer, der opnås igennem virksomhedspraktik. Ved hjælp af læringsbeviset sker følgende:

  1. Der sættes en tydelig retning for den unges træning og læring i virksomhedsforløbet.
  2. En synliggørelse for både den unge selv, virksomheder og jobcenter/jobkonsulent ift., hvad den unge opnår og tager med sig af læring og kompetencer, og som skal danne grundlag for de næste skridt. 
  3. Arbejdet med den unges Min Plan, CV, uddannelses- og jobsøgning og videre afklaring af uddannelsesmål styrkes.

Viden om den unges læring skal indgå i arbejdet med den unges CV, jobsøgning, uddannelsesvalg og Min Plan.

 

Jobcentermedarbejderne siger:

 

"Arbejdet med læringsbeviset og systematikken understøtter i høj grad vores arbejde, og gør arbejdet med at udvikle mål endnu bedre. Især arbejdet med den unges CV og Min Plan styrkes, idet vi får opdateret den unges kompetencer og læring i CV’et og får syn for, hvad der skal arbejdes videre med efter endt virksomhedspraktik, som vi beskriver i Min Plan."

 

Sådan er udviklingsforløbet skruet sammen

BDO har udviklet modellen med læringsbeviser med kommunernes ungeindsats, da flere unge har svært ved at tale om og lave CV, idet deres erhvervserfaring naturligt er begrænset, men hvor et læringsbevis kan være behjælpelig med at anerkende og ikke mindst synlliggøre de tillærte kompetencer, som efterfølgende kan indføres i den unges CV.

 

De unge siger:

 

"Læringsbeviset viser mig, hvad jeg kan løse i virksomheds-praktikken og giver mig noget, jeg kan skrive over i mit CV."

"Jeg har lyst til at lære mere og måske tage en uddannelse inden for det her arbejdsfelt."

 

BDO ser ligeledes modellen anvendelig indenfor andre ydelsesgrupper og især udsatte grupper, hvor samme udfordring med manglende eller sparsom erhverserfaring gør sig gældende.  

I BDO har vi udviklet en model bestående at et udviklingsforløb indeholdende 3 workshopsdage, hvorefter læringsbevisarbejdet med borgeren, virksomhederne og jobcentermedarbejderen kan sættes igang:

  • Dag 1: Afholdes udviklingsworkshop med en arbejdsgruppe ift. udvikling af det konkrete format for læringsbeviset.
  • Dag 2: Arbejdsgruppen præsenteres for produktet og der udvikles drejebog for brugen af læringsbeviset.
  • Dag 3: Læringsbeviset og den understøttende drejebog præsenteres for denresterende medarbejdergruppe og sættes i drift.
  • Output af udviklingsforløbet: Et målesystem i form af progressionsskema og læringsbevis samt en drejebog for brugen af læringsbeviset og input til arbejdet med CV og Min Plan. 

Evalueringen af arbejdet i de samarbejdende kommuner har sammenfattende vist værdiskabelse for alle deltager i forløbet:                

  • For de unge: et tydeligt billede af progression i læring og kompetencer.
  • For virsomhederne: et fællse redskab som understøtter virksomhedere i at vurdere hvad de unge kan.
  • For jobcentermedarbejderne: et fælles redskab til dialog med de unge og virksomheerne ift måling og dokumentation af læring og kompetencer.

Vi står selvfølgeligt til rådighed for yderligere uddybelse, hvis det har interesse. Kontakt til os kan ske pr. mail eller telefon til Line Bjørg Jensen.

Download PDF

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.