Per Christensen, BDO i Esbjerg

Per Christensen

Senior Partner, registreret revisor

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Per Christensen er Senior Partner, registreret revisor hos BDO i Esbjerg