Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Transfer pricing
Viden om - skat og moms:

Transfer pricing

13 maj 2020

Pernille Pless , Director, Skat |

Skattereglerne kræver, at koncernforbundne selskaber handler med hinanden på samme vilkår, som gælder i forhold til uafhængige parter. Det kaldes armslængdeprincippet. Overholdelse af kravet forudsætter derfor, at der fastsættes interne regler for afregning mv. - transfer pricing - mellem selskaberne.

Ligesom i mange andre lande har vi i Danmark regler, der pålægger virksomhederne at give oplysninger til skattemyndighederne om koncerninterne transaktioner. Der skal også i mange tilfælde udarbejdes skriftlig dokumentation for, at sådanne sker efter armslængdeprincippet.

 

Hvem er omfattet?

Reglerne gælder for koncernforbundne selskaber, filialer og hovedaktionærer. Det vil sige selskaber mv., hvor nogen besidder mere end 50 % af kapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne.

Et selskab, der ejer mere end 50 % af aktierne i et andet selskab, er således koncernforbundet med dette, selvom om det kun råder over 40 % af stemmerne.

Også fysiske personers aktiebesiddelse medregnes. Hvis en person ejer majoriteten i to forskellige selskaber, er disse koncernforbundne. Dette gælder også, selvom de to selskaber har forskellige ejere, hvis disse er i nær familie med hinanden, fx far og søn.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at koncerndefinitionen på dette område ikke er den samme som på sambeskatningsområdet, hvor det kun er stemmerne, der afgør om selskaber er koncernforbundne, og hvor fysiske personers ejerandele ikke medregnes.

Hent hele publikationen