Transfer pricing dokumentation

Denne artikel gennemgår de danske krav til selskabers transfer pricing (TP). 

Selskaber, der har transaktioner med kontrollerede eller kontrollerende parter – dvs. ”kontrollerede transaktioner” – skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået på ”armslængevilkår”, dvs. hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. 

 

Selskaber omfattet af dokumentationspligten

Alle selvangivelsespligtige selskaber er som udgangspunkt omfattet af reglerne omkring udarbejdelse af TP dokumentation. Selskaber, der alene eller på konsolideret niveau har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal dog kun udfærdige dokumentation for de kontrollerede transaktioner, som selskabet har med kontrollerede parter i ikke- EU/EØS lande, med hvilke Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Hent hele publikationen