Skat og forældrelejligheder

Hvert år omkring studiestart er der mangel på boliger til unge studerende. Her beskrives hvilke skattemæssige regler, der gælder, når forældre køber en lejlighed. 

Mange forældre løser dette problem ved at købe en ejerlejlighed og derefter udleje denne til deres studerende søn eller datter. Sådanne lejligheder omtales ofte som ”forældrelejligheder”.

Andre forældre giver deres barn en økonomisk håndsrækning, så den unge selv kan købe en lejlighed.

Nedenfor beskriver vi først de skattemæssige regler, der gælder, når forældre køber en lejlighed. Dernæst de tilfælde hvor barnet selv køber. Vi beskriver også kort reglerne for værelsesudlejning, da det kan være attraktivt for den unge at udleje et værelse fx til en medstuderende.

Forældrene køber

Når forældrene køber lejligheden og udlejer den til søn/datter, er især de skattemæssige spørgsmål af interesse, herunder:

  1. Hvad skal huslejen fastsættes til?
  2. Hvilken skatteberegningsmodel skal anvendes?
  3. Hvad med udgifter til istandsættelse af lejligheden?
  4. De skattemæssige konsekvenser ved et senere salg?
  5. Hvilke skatteregler gælder ved værelsesudlejning?

Lejefastsættelsen

Ved fastsættelse af den månedlige husleje vil forældre ofte være tilbøjelige til at tage udgangspunkt i den unges økonomi. Hvad kan denne bære? Skattereglerne er imidlertid indrettet sådan, at forældrene skal betale skat af markedslejen. Det vil sige den leje, som kan opnås, hvis der lejes ud til en fremmed. Dette gælder også, selvom forældrene rent faktisk kræver en mindre leje af den unge. Hvis den unge søger om boligsikring, skal der udarbejdes en skriftlig lejekontrakt mellem forældrene og den unge.

Hent hele publikationen