Arbejdstidsregistreringskravet er nu vedtaget. Er din virksomhed klar?

Arbejdstidsregistreringskravet er nu vedtaget. Er din virksomhed klar?

Loven om ændring af arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli 2024 og er en konsekvens af EU-domstolens afgørelse af 14. maj 2019 (Deutsche Bank), hvor det blev fastslået, at medlemslandene er forpligtet til at indføre krav om registrering af de enkelte medarbejders daglige arbejdstid.
Formålet med kravet om arbejdstidsregistrering er at sikre en overholdelse af allerede gældende regler om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid.

Det følger af lovforarbejderne, at arbejdsgiver har metodefrihed i forhold til, hvordan den daglige arbejdstid registreres, så længe at tidsregistreringen er objektiv, pålidelig og tilgængelig.

Beskæftigelsesministeren har dog bekræftet, at pligten til at registrere alene angår den daglige arbejdstid, og der er således ikke krav om, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet er udført.

Endvidere har beskæftigelsesministeren bekræftet, at arbejdsgiver kan vælge et system, hvor den daglige arbejdstid kun behøves at blive registreret af medarbejderen på dage, hvor den faktiske arbejdstid afviger fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.

Download hele artiklen ved at udfylde formularen nedenfor.