Pas på momsen ved køb af varer og ydelser i udlandet

Pas på momsen ved køb af varer og ydelser i udlandet

Hvilke ydelser er omfattet?
Der er en lang række ydelser, som er omfattet af reglerne, men oftest er der tale om følgende ydelser: 
 
•    Køb af software 
•    Rådgivningsydelser 
•    Facebook-reklamer 
•    Adobe-programmer 
•    Dropbox og lign. 
•    Google adds mv.

Gælder der ikke en registreringsgrænse?
Det korte svar er; nej. Hvis en virksomhed køber ydelser fra udlandet, bliver virksomheden registreringspligtig fra første krone, der købes for. 

Hvordan lyder reglerne ved køb af varer?
Der skal betales dansk erhvervelsesmoms, når virksomheder køber varer hos virksomheder fra andre EU-lande.

Ved køb af varer fra andre EU-lande skal momsfrie virksomheder dog først lade sig momsregistrere, når de har købt varer for mere end 80.000 kroner. Ved køb af varer fra lande udenfor EU, skal der altid betales importmoms – og eventuelt told.


Hvad er reglerne for erhvervelsesmoms (reverse charge) ved køb af ydelser?
Når danske virksomheder køber ydelser fra udlandet og handler B2B, er virksomheden som udgangspunkt forpligtet til at beregne og betale 25 % dansk erhvervelsesmoms i Danmark. Dette princip omtales som ”reverse charge”. 
 
For momsregistrerede virksomheder afregnes erhvervelsesmomsen af købet via virksomhedens danske momsangivelse, og for momspligtige virksomheder kan erhvervelsesmomsen fratrækkes efter de almindelige regler, så købet ikke medfører en betaling. 
 
Pligten til at beregne den danske erhvervelsesmoms gælder for alle danske virksomheder – både momspligtige og momsfrie virksomheder. 
 
De momsfrie virksomheder overser dog ofte denne forpligtelse, da de ikke har fokus på momsen og ikke har et momsnummer. For disse virksomheder ender den beregnede moms som en omkostning, idet momsen ikke kan modposteres som købsmoms, men skal tillægges værdien af det købte.


Eksempler på momsfrie virksomheder, der er omfattet 
Fejlene opstår ofte i de virksomheder, som ”naturligt” er momsfrie og derfor ikke tænker over ”det med momsen”, når de modtager en faktura fra udlandet.  
 
Listen er lang. Men det kan fx være læger, tandlæger, fysioterapeuter, massører, kiropraktorer, psykologer, bosteder, bloggere, bedemænd, kørelærere, taxavognmænd, privatskoler, kursusvirksomheder, udlejningsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, zoologiske haver, dyre- og blomsterparker samt kulturelle institutioner, herunder museer og udstillinger 
 
Ofte ser vi, at leverandøren har opkrævet moms på fakturaen, fordi virksomheden i Danmark ikke har oplyst et momsnummer. Men dette er ikke den rigtige løsning og friholder ikke køber fra at betale 25 % af købet. 


Hvad med momspligtige virksomheder?
Momsregistrerede virksomheder skal være særligt opmærksomme på, at der modtages en faktura uden moms. Hvis de udenlandske leverandører har opkrævet dansk moms, kan momsen ikke fratrækkes.

Det skyldes, at der er obligatorisk omvendt betalingspligt/reverse charge på B2B-salg.


Hvor galt kan det gå?
For momsfrie virksomheder kan det gå hen og blive en relativ dyr affære, hvis virksomheden står overfor at skulle svare moms af summen af købet fra udlandet de seneste tre år. Både fordi virksomheden, som udgangspunkt skal udgiftsføre den moms, der skal beregnes. Men også fordi, at der fra 1. juli 2023 bliver opkrævet renter af de efterangivelser, som skal laves. Renterne påløber med 8,4 % pr. år fra og med det tidspunkt, hvor momsen skulle have været angivet.

Vi har set eksempler på, at momsfrie virksomheder køber ydelser fra Google, Facebook mv. for mange millioner årligt. Den erhvervelsesmoms, som skal betales, er en direkte udgift for momsfrie virksomheder.

For momspligtige virksomheder kan køb fra udlandet også blive dyrt. En typisk fejlmulighed er, at de udenlandske leverandører fejlagtigt opkræver dansk moms på ydelser, hvor der er obligatorisk omvendt betalingspligt/reverse charge.

Den fejlagtigt opkrævede danske moms, kan virksomheden ikke fratrække. Her bliver virksomheden nødt til at anmode om kreditnotaer og nye fakturaer uden moms.


BDO står klar til at hjælpe
Vi har ovenfor beskrevet momsreglerne i hovedtræk, men der er en række undtagelser til hovedreglerne, og reglerne er ret komplekse.

Vores opfordring og anbefaling er derfor, at virksomheder har fokus på køb fra udlandet. Især fordi det kan blive rigtigt dyrt, hvis momsen håndteres forkert – både for momsfrie og momspligtige virksomheder.

Hos BDO står vi klar til at hjælpe med den momsmæssige vurdering af køb af varer og ydelser fra udlandet.