Moms på fast ejendom

Salg af fast ejendom er jf. momsreglerne som udgangspunkt fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke ved salg af byggegrunde og nye bygninger, når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Salget skal ske i egenskab af en momspligtig person

Når man agerer på ejendomsmarkedet og har fokus på at tjene penge på denne aktivitet, er det vigtigt at få klarlagt, hvorvidt man bliver omfattet af momsreglerne. Udgangspunktet er her, at erhvervsmæssigt salg er omfattet af momspligten, og at selskaber pr. definition handler erhvervsmæssigt. 

Det har således ikke betydning, om det er den pågældendes erhverv overvejende at købe og sælge fast ejendom, idet enkeltstående salg af fast ejendom tilsvarende kan blive omfattet af momspligten.

Det afgørende er derfor reelt, om man agerer som en virksomhed. Det betyder også omvendt, at private som udgangspunkt ikke skal betale moms ved salg af byggegrunde eller private boliger. 

Når det er konstateret, om man er omfattet af momslovens bestemmelser, så er det vigtigt at få klarlagt, om det der sælges er momspligtigt eller ej.

Udgangspunktet er, at følgende salg er omfattet af momspligten, hvis foretaget som led i en erhvervsmæssig aktivitet: 

  • Salg af byggegrunde eller
  • Salg af nye bygninger.

Hent og læs hele publikationen ved at udfylde formularen nedenfor