Har daginstitutionen en skattemæssige udfordring?

Har daginstitutionen en skattemæssige udfordring?

Det danske skattesystem er opbygget sådan, at alle som udgangspunkt er skattepligtige og skal betale skat af en positiv indkomst, uanset om det er en fysisk person, et selskab, en forening eller eksempelvis en selvejende institution.

Visse institutioner som fx offentlige myndigheder er imidlertid ved lov undtaget for skattepligt. Det samme gælder for daginstitutioner.

I selskabsskatteloven er det direkte nævnt, at daginstitutioner er undtaget for skattepligt – altså at de er skattefritaget.

Skattefritagelsen er dog betinget af, at visse betingelser er opfyldt,