Grønne erhverv og rejsegodtgørelser

Grønne erhverv og rejsegodtgørelser

Selv mindre fodfejl kan medføre, at alle diæterne bliver skattepligtige, og regningen kan meget vel havne hos arbejdsgiveren, som er den professionelle part i relationen medarbejder/arbejdsgiver.
Når medarbejdere er på rejse og ikke har mulighed for at overnatte på egen bopæl, vil det ofte være muligt at udbetale skattefri rejsegodtgørelser eller diæter, som det også kaldes. Reglerne gælder alle mulige lønmodtagergrupper, men for de grønne erhverv som i stor stil anvender sæsonansatte fra udlandet, vil reglerne ofte kunne benyttes. Men, der er mange faldgruber den danske virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med udbetaling af diæter. Området for skattefri godtgørelser er typisk noget af det første Skattestyrelsen kigger ind i, når de er på arbejdsgiverkontrol. Det skyldes formentlig at der ofte er noget at komme efter.

Selv mindre fodfejl kan medføre, at alle diæterne bliver skattepligtige, og regningen kan meget vel havne hos arbejdsgiveren, som er den professionelle part i relationen medarbejder/arbejdsgiver.

Helt overordnet er en lønmodtager på rejse for sin arbejdsgiver, når personen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl på grund af afstanden mellem bopælen og et midlertidigt arbejdssted. For sæsonsatte vil arbejdsstedet helt naturligt anses som midlertidig, og det vil også have formodningen imod sig, at udenlandske sæsonsatte, der under arbejdet i Danmark har beholdt deres bopæl i hjemlandet, kan overnatte i denne. Det er således helt oplagt at udbetale skattefri diæter med Skatterådets satser til sæsonansatte.

En af reglerne, man skal være opmærksom på er, at Skatterådets kostsatser kun kan anvendes i en periode på 12 måneder. Men hvad betyder denne regel for eksempel for den sæsonansatte, der for sommersæsonen årligt vender tilbage til den samme arbejdsplads i Danmark? Kan der i år 2 udbetales skattefri godtgørelser med Skatterådets satser, når der allerede er udbetalt godtgørelser med satserne i år 1?

I sådanne situationer skal man være opmærksom på den særlige 40 dages regel. Efter denne regel påbegyndes en ny 12 måneders periode, hvor der igen kan udbetales godtgørelser med Skatterådets satser, når lønmodtageren har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 40 arbejdsdage på et andet arbejdssted før tilbagevenden til det tidligere midlertidige arbejdssted. Og denne 40 dages regel skal forstås helt bogstaveligt. Det er således ikke tilstrækkeligt at medarbejderen i perioden mellem sæson 1 og 2 fx har været studerende – der skal være tale om egentligt lønarbejde i 40 arbejdsdage, og det skal kunne dokumenteres.

40 dages reglen er kun én af mange regler, man skal være opmærksom på, og der findes en lang række andre krav der skal opfyldes ved udbetaling af skattefri godtgørelser. Vi i BDO hjælper naturligvis gerne med råd og vejledning.