Risiko for opkrævning af moms ved manglende dokumentation af eksport

Toldstyrelsen er begyndt at slette eksportangivelser, hvis der ikke er indsat udpassageattest i forbindelse med eksporten. Dokumentationen for at en vare er eksporteret, og dermed solgt momsfrit, forringes betydeligt, hvis eksportangivelsen er slettet. Utilstrækkelig dokumentation for eksport vil medføre opkrævning af told og moms.

Toldstyrelsen er af EU-Kommissionen blevet anmodet om at få nedbragt antallet af uafsluttede eksportangivelser, og det vil sige at nedbringe antallet af eksportangivelser, hvor der ikke er givet attest af varernes udpassage.

Toldstyrelsen er ved at gennemgå alle uafsluttede eksportangivelser som er ældre end 150 dage. Hvis det konstateres, at  udpassageattesten mangler, vil Toldstyrelsen bede den virksomhed, der har oprettet eksportangivelsen i eksportsystemet, om  at få indsendt dokumentation for varernes udpassage eller bevis for, at varerne har forladt EU’s toldområde. Modtager de ikke dokumentationen sletter de eksportangivelsen.

Praksis – dokumentation for eksport

Eksportangivelser kan som udgangspunkt kun bruges som regnskabsmæssig dokumentation, hvis varerne er endeligt eksporteret ud af EU’s toldområde, og at denne er behørig attesteret.

Det kan få store konsekvenser, hvis en eksportangivelse slettes, og det kan bl.a. være i forhold til manglende dokumentationskrav i følgende situationer:

 • Eksportmomsordningen
 • Afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse af afgiftspligtige varer ved eksport til lande uden for EU
 • Korrekt afslutning af aktiv forædling
 • Dokumentation for eksport fra et toldoplag
 • Ansøgning om godtgørelse for told og tilhørende afgifter

Eksportmomsordningen

Eksportvirksomheder, som sælger varer til tredjelande, skal bl.a. kunne dokumentere, at varerne er eksporteret ud af EU’s toldområde. Hvis Skattestyrelsen vurderer, at kravene ikke er tilstrækkelig opfyldt, vil de i værste fald rette krav om efteropkrævning af 25 % moms. Det er en konkret vurdering, om dokumentationskravene er opfyldt, men det kan bestå af følgende:

 • Eksportangivelse med udpassageattest
 • Fakturakopi
 • Skriftlig ordre
 • Korrespondance med køber
 • Bankafregning og lignende
 • Kopifragtbrev og lignende
 • Øvrige handelsdokumenter

Visse af ovenstående er i sagens natur mere tungtvejende end andre. Dokumentationen har bl.a. til formål at bekræfte, at varerne reelt er eksporteret ud af EU’s toldområde. Derfor er eksportangivelse med udpassageattest og øvrig eksportdokumentation vigtige at have for øje.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.