Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh. Ændringen er en positiv nyhed for husstande og virksomheder uden godtgørelse, da deres faktiske udgifter til strøm bliver lavere.

Den nye sats er kun den første af flere kommende nedsættelser, da det er vedtaget at elafgiften frem mod 2030 lempes trinvist ned til 62,9 øre pr. kWh.

Ifølge Skatteministeriet vil satserne ændres således:

Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

(Kilde: Skatteministeriets fakta ark om lempelse af elafgiften, 2022)


Reducering af godtgørelse

Ændringen af elafgiftssatsen betyder samtidig, at hvis man hjemtager godtgørelse af elafgift, skal man være opmærksom på at anvende den korrekte godtgørelsessats fra 1. juli 2022, i stedet for den tidligere gældende sats for det første halvår af 2022.

De relevante godtgørelsessatser for 2022 er herefter:

  • Periode 1/1 2022 – 30/6 2022: 89,9 øre pr. kWh
  • Periode 1/7 2022 – 31/12 2022: 75,9 øre pr. kWh

For husstande og de virksomheder som ikke har momsfradrag kan ændringen virke ubetydelig, men ændringen har i stedet en direkte positiv betydning for økonomien, da omkostningerne til elafgift reduceres.


Afsluttende bemærkninger

Hvis man hjemtager godtgørelse for elafgift, skal man desuden huske på, at der kun kan hjemtages godtgørelse for elafgift i det omfang der er fradragsret for moms.

Husk i øvrigt på, at godtgørelsesreglerne blev væsentligt ændret pr. 1. januar 2021, så der ikke længere er forskel i godtgørelsessatsen for elektricitet, uanset om det anvendtes til hhv. procesforbrug eller til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.

Hvis I har behov for rådgivning og/eller assistance med de nye elafgifter eller hjemtagelse af godtgørelse for elafgift, sidder vores eksperter på afgiftsområdet klar til at hjælpe jer.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.