Viden om - skat og moms:

Kantinemoms

13 januar 2022

Louise Eide Hartung, Director, Moms |

Mange kantineregnskaber udviser underskud. Det skyldes, at medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter til kantinedriften. Dette er ofte helt bevidst. Billig mad og drikke er et værdsat personalegode. De fleste arbejdsgivere dækker derfor gerne et kantineunderskud, fordi det giver glade medarbejdere.

Momsreglerne er imidlertid indrettet sådan, at en arbejdsgiver ikke kan nøjes med at betale salgsmoms af den betaling, der opkræves hos den ansatte, hvis mad- og drikkevarerne sælges med tab. Det vil sige til en pris, som ligger under arbejdsgiverens egen købs- eller fremstillingspris. I så fald skal der beregnes moms, som om der var opkrævet et beløb svarende til denne.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Reglerne gælder for alle virksomheder, som sælger mad- og drikkevarer til egne ansatte med tab. Også virksomheder som til daglig ikke er momspligtige af deres salg til eksterne kunder, fx hospitaler, forsikringsselskaber og boligudlejningsvirksomheder.

Hvilke virksomheder er ikke omfattet?

  • Virksomheder, som har udliciteret madordningen til en ekstern leverandør, der sælger mad- og drikkevarerne direkte til forbrugerne;
  • Virksomheder, som leverer gratis mad- og drikkevarer til egne ansatte;
  • Virksomheder, hvis madordning drives af fx en personaleforening, der er selvstændigt momsregistreret for denne aktivitet (foreningen er imidlertid omfattet af reglerne);
  • Virksomheder, hvis salgspris for mad- og drikkevarer til egne ansatte mindst dækker varernes indkøbs- eller fremstillingspris.

Hvordan opgøres kantinemomsen

Virksomheder kan vælge at foretage en konkret beregning af kantinemomsen eller opgøre kantinemomsen efter en forenklet ordning. I de fleste tilfælde foretrækkes en udregning efter en forenklet ordning. 

Hent hele publikationen