Et lån fra et selskab til en hovedaktionærs kæreste kan udgøre en skattepligtig hævning

Landsretsdom gør det klart: Et lån fra et selskab til en hovedaktionærs kæreste kan udgøre en skattepligtig hævning.

En nyere landsretsdom, som blev offentliggjort i midten af juli, angik et lån på ca. 300.000 kr. ydet fra hovedaktionærens selskab til hovedaktionærens kæreste.

Det var i sagen først og fremmest omstridt, om der overhovedet var tale om et lån ydet til en ”hovedaktionær” ifølge ligningsloven.

I ligningslovens §2 er hovedaktionærbegrebet udvidet til at omfatte nærtstående: Det vil sige hovedaktionærens ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn/børnebørn (inkl. sted- og adoptivbørn) og børnenes ægtefæller. En kæreste er således ikke nævnt direkte i lovens ordlyd. Bestemmelsen indeholder ikke et ”for eksempel” eller ”med videre”, som kunne antyde, at der ved ovennævnte familiemedlemmer kun er tale om eksempler på hovedaktionærbegrebets rækkevidde.

 

Selskabets økonomi skal holdes adskilt fra den private økonomi

Alligevel fandt landsretten, med støtte i lovens forarbejder, at et hovedaktionærlån kan indbefatte lån til andre personer som fx hovedaktionærens kæreste. Fortolkningen kan anses som udvidende, og et endeligt punktum i diskussionen om hovedaktionærbegrebets rækkevidde er nok ikke sat ved denne dom.

Spørgsmålet var for det andet, om lånet kunne anses for ydet indirekte til hovedaktionæren og deraf var en skattepligtig hævning. Her var landsrettens vurdering, ikke overraskende, at lånet ikke var ydet i selskabets interesse og dermed havde passeret hovedaktionærens privatøkonomi. Det var i vurderingen bl.a. et moment, at lånet var ydet af selskabet uden sikkerhedsstillelse og til en rente på kun 3 % per år. Lånet blev derfor anset som en skattepligtig hævning.

Dommen er dermed en påmindelse til hovedaktionæren om vigtigheden af at holde selskabets økonomi og interesse skarpt adskilt fra den private økonomi og interesse. Dette gælder selvsagt alle hovedaktionærens transaktioner med hovedaktionærens selskab. 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.