Dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig endelig på plads

Skatteministeriet er endelig nået til enighed med Frankrig om en dobbeltbeskatningsaftale.

Vi venter stadig på, at aftalens indhold offentliggøresIndtil videre er det dog offentliggjort, at pensioner udbetalt fra Danmark til pensionister bosiddende i Frankrig; dem bevarer Danmark beskatningsretten til, men Danmark tager så højde for betalt fransk skat. Med andre ord skal man forvente at blive beskattet på dansk skatteniveau af pensioner udbetalt fra Danmark.

Vi forventer, at aftalen også indeholder bestemmelser om fast driftssted, skattemæssigt hjemsted og beskatningsret til udbytte, som vi har savnet siden 2008. Det, at Danmark og Frankrig får en dobbeltbeskatningsaftale, som indeholder en definition af fast driftssted samt udbyttebestemmelse, vil især få stor effekt for danske virksomheder, der på den ene eller anden måde engagerer sig i Frankrig. For danske personer, der arbejder i begge lande og opnår bopæl i begge lande eller på anden vis bliver skattepligtig til begge lande, får det også stor betydning, at de kan afgøre deres skattemæssige hjemsted efter en dobbeltbeskatningsaftale. Det betyder nemlig, at de ikke skal jonglere imellem to landes skattelovgivninger for at undgå dobbeltbeskatning, og at borgerne forhåbentlig får fastlagt beskatningsretten til udbytte. Det sidste element vil især få betydning, hvis Skattestyrelsen og Skatteministeriet lægger sig fast på nogle mere smidige principper for tilbagesøgning af udbytteskat for personer, der er bosiddende i lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med - hvilket vi forventer sker.

Vi håber, at aftalens indhold offentliggøres snarest, og håber på en hurtig ratificering i begge lande. Sidst men ikke mindst, håber vi, at der snarest også kommer en aftale på plads med Spanien.

Har du spørgsmål til den nye dobbeltbeskatningsaftale, er du velkommen til at kontakte BDO's Skatteafdeling ved Tanja Stocholm på tlf. 30936422 eller Anders Kiærskou på tlf. 41961833.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.