7 ting du skal vide omkring årsopgørelsen for 2021

I stedet for kun at kigge på, om du skal have penge tilbage i skat eller betale restskat, så brug et kvarters tid på at læse, hvad der reelt står i årsopgørelsen. Den tid kan være givet godt ud. Her får du nogle gode råd til forberedelsen.
 

1. Skat er ens eget ansvar

Husk, at det er dit eget ansvar, at du får alle tal med på årsopgørelsen.

Overser du en fradragsmulighed på grund af glemsomhed eller som følge af ukendskab til reglerne, gælder der ingen kære mor, hvis skatteansættelsen er forældet. I øjeblikket er skatteansættelsen for 2018 som udgangspunkt det ældste år, du kan få ændret. Husk derfor at indtaste dit befordringsfradrag, hvis du er berettiget til et sådant. Det overføres ikke automatisk fra din forskudsopgørelse.

Har du haft indkomst, som ikke er indberettet og fortrykt på årsopgørelsen, skal du selv tilføje beløbet. Gør du ikke det, kan det koste dig en bøde. Normalbøden er 1 x den unddragne skat op til en beløbsgrænse på 60.000 kr.
 

2. Læs nu hvad der står

Øverst på årsopgørelsen er der et afsnit med overskriften ”Vær opmærksom på”. Her giver Skattestyrelsen dig besked, hvis der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på. Det gælder fx, hvis styrelsen har slettet et fradrag for indbetaling til en ratepension, fordi din samlede indbetaling overstiger fradragsloftet. Hvert år er der ulykkeligvis mere end 30.000 borgere, der overser en besked herom. De kunne ellers have genvundet fradraget ved at overføre den overskydende del til en livrente, eller de kunne have fået pengene tilbage.
 

3. Særlige forhold for 2021

Har du i 2021 haft udgifter til rengøringshjælp, vinduespudser eller havemand, som du har indberettet efter reglerne om servicefradrag, vil du opdage, at der på årsopgørelsen er en linje med teksten ”ekstra servicefradrag”. Det er beregnet som 35 % af de udgifter, som du har indtastet. Du får altså fradrag for mere end din faktiske udgift. Det skyldes en politisk beslutning om ekstraordinært at hæve skatteværdien af servicefradrag i 2021 til ca. 35 %.
 

4. Årets første juleaften falder fredag den 8. april 2022

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat til lønmodtagere, pensionister, studerende og andre med enkle indkomstforhold den 8. april 2022. Hvis du indtaster dine rettelser eller tilføjelser til årsopgørelsen senest torsdag den 31. marts 2022, kan Skattestyrelsen nå at tage højde for ændringerne inden udbetalingen.
 

5. Ingen rentegodtgørelse til overskydende skat

Du får ingen rentegodtgørelse sammen med din eventuelle overskydende skat, men der er trods alt ikke indført negative renter på den slags.
 

6. Rentetillæg til restskat

Får du restskat, skal du frem til og med den 1. juli betale en såkaldt dag-til-dag-rente på 1,7 % p.a. En restskat på fx 5.000 kr. koster dermed lige under 20 kr. i renter, hvis den betales midt i marts. Det er altså ikke de store beløb, vi taler om.

Hvis du venter med at betale til efter den 1. juli – eller lader restskatten indregne i forskudsskatten for 2023 – kommer du til at betale et fast rentetillæg på 3,7 %. I så fald vil renten af en restskat på 5.000 kr. stige til 185 kr.
 

7. Indregning af større restskatter

Restskat op til 22.192 kr. inklusive rentetillæg, der ikke er betalt senest den 1. juli 2022, bliver automatisk indregnet i din forskudsskat for 2023.

Restskat over beløbsgrænsen, der ikke er betalt på skæringsdatoen, opkræves i tre rater, der skal betales i august, september og oktober måned 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.