Nye regler for beregning af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler

Bilhandlere, leasingselskaber og køreskoler skal være særligt opmærksomme på den lovændring, som vedrører ændring af beregningen af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler.

Lovændringen medfører et væsentligt ændret grundlag for beregning af moms efter de særlige regler som hidtil har været gældende alene for udlejningsvirksomheder og køreskoler.

Som noget nyt, giver lovændringen adgang til, at bilforhandlere også kan anvende reglerne ved salg af demo-biler. Dette er en væsentlig ændring, idet bilforhandlere hidtil har skullet opkræve moms af salgsprisen inklusive registreringsafgiften ved salg af disse biler, medmindre bilerne har været anvendt til udlejning.

Anvendelse af reglerne forudsætter, at der er betalt fuld registreringsafgift af bilerne.
 

Hidtidige regler

De særlige regler der har været gældende frem til 1. juli medfører, at momsen ved salg eller udtagning af leasing- eller køreskolebiler til privat brug skal beregnes på et reduceret grundlag, som har haft til formål at sikre, at der ikke betales moms af registreringsafgiften.

Reglerne tog ikke højde for, om bilen sælges med tab eller fortjeneste.
 

Nye regler

Med ikrafttrædelsen af de nye regler 1. juli 2021 sker der følgende ændringer:

  • Der tages i beregningen af det reducerede grundlag højde for evt. tab eller gevinst på bilen. Det vil sige, at sælges bilen med fortjeneste, skal der betales moms af fortjenesten.
  • Der skal fortsat ikke betales moms af den betalte registreringsafgift.
  • Retten til at anvende det reducerede afgiftsgrundlag udvides til også at gælde bilforhandleres salg af indregistrerede demonstrations- og udlejningspersonbiler, der har været anvendt til momspligtigt formål i virksomheden. Heri medregnes ærindekørsel i virksomhedens interesse.
  • Retten til at anvende det reducerede afgiftsgrundlag udvides også til at omfatte udlejningsvirksomheders salg af biler, når de efter endt leasing har indregistreret bilen i eget navn.
     

Beregning

Bemærk, at der alene sker en ændring i momsbeløbet såfremt der sælges med fortjeneste. Ved salg uden fortjeneste er grundlaget altså det samme som hidtil.

Indkøbspris ex moms 80.000
Heraf moms 20.000
Registreingsafgift 150.000
Købspris 250.000
Salgspris 260.000


Hidtidig beregningsmetode

Salgsmoms beregens på baggrund af:

Momsgrundlag ved køb * (salgspris / købspris) * 25%

Ny beregningsmetode

Salgsmoms beregnes på baggrund af:

(Salgspris inkl. registreringsafgift minus betalt registreringsafgift) * 20%


På baggrund af ovennævnte tal giver den gamle beregningsmetode i dette tilfælde en momsbetaling på 20.800, mens den nye formel giver en momsbetaling på 22.000 kr., hvilket betyder en forskel på 1.200 kr. Forskellen stiger naturligvis jo større fortjeneste, der måtte være på bilen.

Det er derfor vigtigt, at man i de omfattede virksomheder sikrer, at der i virksomheden bogholderi er skærpet opmærksomhed på de nye regler og endnu bedre, hvis muligt, bør den nye beregningsmetode naturligvis integreres direkte i de relevante IT-systemer.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.