Elbilers skatte- og afgiftsmæssige forhold

Markedet for elbiler er i fuld udvikling, og det samme er markedet for tilhørende serviceydelser, som for eksempel opladning.

Mange virksomheder vil i de kommende år investere i elbiler og dertilhørende opladningsydelser. Samtidig vil mange virksomheder blive forpligtiget til etablering af ladestandere, selvom virksomheden ikke har elbiler. Store virksomheder med mere end 20 parkeringspladser skal inden 2025 have etableret mindst én ladestander. Samtidig er det et krav, at der i forbindelse med visse om- og nybygninger klargøres til og etableres ladestandere, hvis der er mindst 10 parkeringspladser.

Valget af opladningsløsning vil få skattemæssig betydning på flere områder, og I bør stille jer selv nogle centrale spørgsmål inden investering i elbiler og opladningsløsninger foretages:

  • Skal jeres medarbejdere kunne lade deres private elbiler op på arbejdspladsen, eller ønsker I at tilbyde medarbejderne en ladestander på bopælen?
  • Opladning af en privat bil hos arbejdsgiveren er et skattepligtigt personalegode – men hvordan opgør man, hvad medarbejderne skal beskattes af og hvornår?
  • Stiller arbejdsgiver en ladestander til rådighed på bopælen, kan dette også have skattemæssige konsekvenser.

Momsfradraget påvirkes af bilen, der oplades. Virksomheden skal altså overveje, hvornår og i hvilket omfang der er ret til momsfradrag for den el, som er brugt ved opladning af hhv. egne biler, medarbejdere eller kunders biler. Herunder er det også væsentligt, hvordan retten til momsfradrag dokumenteres.

Godtgørelse af elafgift er betinget af, at en lang række forhold i særordningen for elafgiftsgodtgørelse ifm. elbilsopladning er opfyldt. Herunder krav til måling af elforbrug og fakturering. Dette er også relevant i tilfælde, hvor der entreres med en ekstern leverandør af opladningsydelsen, eller hvor opladning foregår hjemme ved medarbejderne. Har I sikret, at I som virksomhed har ret til godtgørelse efter de særlige regler for elbilsopladning?
 

Brug for et godt råd?

Markedet for ladestandere er fuld af muligheder. Ønsker du uafhængig rådgivning til at finde rundt i skatte- og afgiftsmæssige forhold, er du velkommen til at kontakte os. Vi har afgiftseksperter i alle landets regioner, som ud fra de konkrete omstændigheder kan vurdere, hvad der er mest optimalt for dig og din virksomhed.


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.